Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI: Rasprava će trajati do 22. aprila 2019. godine


Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi, koju je formirao Ministar kulture i informisanja, izradila je radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi.

Javna rasprava u formi okruglog stola održaće se 3. aprila u Novom Sadu, 8. aprila u Nišu i 12. aprila u Beogradu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi sprovodi se do 22. aprila 2019. godine. Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani, svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu kulture i informisanja 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom "Za Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi ", ili na elektronsku adresu: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstva kulture, 27.03.2019.
Naslov: Redakcija