Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: UPIS UčENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE šKOLE, ZA šKOLSKU 2016/2017 GODINU, POčINJE 1. APRILA I TRAJAćE DO 31. MAJA 2016. GODINE. NOVčANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ RODITELJ, ODNOSNO STARATELJ AKO NAMERNO ILI BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA NE UPIšE DETE U OSNOVNU šKOLU ILI AKO DETE BEZ OPRAVDANIH RAZLOGA NE POHAđA NASTAVU U OSNOVNOJ šKOLI


Upis učenika u prvi razred osnovne škole uređen je odredbama člana 98. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) i čl. 55. do 57. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013).

Upis učenika u prvi razred osnovne škole počeće 1. aprila 2016. godine, a može da se upiše svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina.

Ove godine se upisuju deca rođena od 1. marta 2009. godine do 28. februara 2010. godine, a u tom periodu na teritoriji Republike Srbije rođeno je 69.962 dece, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Da bi dete bilo upisano u prvi razred, roditelji treba da dostave sledeća dokumenata:

  • izvod iz knjige rođenih,
  • prijavu prebivališta,
  • potvrdu o pohađanju pripremnog predškolskog programa.
  • dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Upis učenika trajaće do 31. maja 2016. godine, s tim što škole mogu da vrše upis i posle tog datuma.

Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole, koja može da upiše i dete sa područja druge škole u skladu sa mogućnostima.

U školskoj 2016/2017. godini biće 1.200 više upisane dece u prvi razred u odnosu na prošli školsku godinu.

Izuzetno, deca iz osetljivih društvenih grupa mogu da se upišu u školu bez dokaza o prebivalištu roditelja i potrebne dokumentacije.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Ispitivanje deteta upisanog u školu vrše psiholog i pedagog škole na maternjem jeziku deteta. Ispitivanje dece sa motoričkim i čulnim smetnjama vrši se uz primenu oblika ispitivanja na koji dete može optimalno da odgovori. U postupku ispitivanja deteta upisanog u školu, škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili dodatnom podrškom za obrazovanje.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i obaveštava školu i roditelje, odnosno staratelje o deci koja su stasala za upis i koja su upisana u školu.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj roditelj, odnosno staratelj ako namerno ili bez opravdanog razloga ne upiše dete u osnovnu školu ili ako dete bez opravdanih razloga ne pohađa nastavu u osnovnoj školi.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 31.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija