Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTEŽANA PRIMENA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ZBOG NEBLAGOVREMENOG DONOŠENJA PODZAKONSKE REGULATIVE


ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU (Sl.glasnik,RS, broj 104/2013 od 27/11/2013), stupio na snagu 5.12.2013.godine

Pravna lica i preduzetnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja uskladiće svoj rad sa odredbama ovog zakona u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 5. jula 2015. godine.


Pravno lice i preduzetnik sa Licencom za vršenje poslova obezbeđenja transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki dužni su da, u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 5. jula 2015. godine, pribave specijalizovano vozilo za transport koje ispunjava uslove iz člana 36. tač. 1-5) ovog zakona.

 

Godina i po je prošla, a zakon nije počeo da se primenjuje pre svega zbog kasnog donošenja podzakonske regulative, koja je tek nedavno usvojena i to ne u potpunosti. MUP ima kontrolnu i nadzornu funkciju pri sprovođenju ovog zakona.

"Kontrolna i nadzorna funkcija MUP u narednom periodu će biti usmerena prvenstveno na sprovođenje obuke od strane pravnih i fizičkih lica, jer je MUP cilj da dobijemo kvalitetan i stručan kadar će moći da obavlja poslove privatnog obezbeđenja", navodi NAtaša Ignjatović iz MUP-a.

Prema novom zakonu, da bi neka firma dobila licencu za bavljenje poslovima privatnog obezbeđenja, svi zaposleni moraju da prođu obuku.

"Jedino što MUP neće biti u stanju da sprovodi kontrolu, jer jednostavno nije stvorio preduslove za primenu zakona. Dakle MUP je bio taj koji je donosio zakonsku regulativu i koji treba da propiše kada i pod kojim uslovima se polažu ti testovi.

Toga jednostavno nema, samim tim neće moći da se sprovodi kontrola i najlogičnije bi bilo da se period za primenu zakona pomeri za neko vreme", kaže Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednosdnu politiku.

Ako se rok ne pomeri, ponovo upadamo u vrzino kolo, jer bi agencije, prema zakonu, licence morale da dobiju do jula ove godine.

"Nemoguće je završiti obuku tolikog broja ljudi do tada. Tako da će se najverovatnije produžiti taj proces, ili će se stvoriti minimalni uslovi za početak licenciranja , a to je 10 fizičkih lica u jednoj firmi, da bi firma mogla dobiti licencu", objašnjava Dragiša Jovanović (PKS).

Zbog ovoga postoji opasnost da se obuka sprovodi traljavo i na brzinu. Od sprovođenja novog zakona najviše bi profitirale same agencije, jer bi se uveo red i ne bi dolazilo do slučajeva da neprovereni ljudi obezbeđuju klubove, gde često dolazi do upotrebe vatrenog oružja, ili da se tim poslovima bave policajci koji nisu na dužnosti.

Izvor: www.blic.rs