Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U APRILU 2014. GODINE


UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013)

• Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredbe ove uredbe u delu koje se odnose na zaštitu ugroženog kupca toplotne energije primenjuju se od 15. oktobra 2013. godine do 15. aprila 2014. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011,15/2012, 41/2013 - dr. pravilnik i 3/2014)

• Agencija za zaštitu životne sredine je dužna da podatke iz člana 4. ove uredbe dostavlja Ministarstvu do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, a po obveznicima plaćanja naknade.

Izvor: Redakcija, 31.3.2014.