Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU BANKARSKIH KLIJENATA EFEKTIVA PODNELA PRITUŽBU ZBOG POSTUPANJA PRIVREDNOG SUDA U NIŠU


Udruženje za zaštitu bankarskih klijenata Efektiva uputilo je pritužbu na postupanje Privrednog suda u Nišu.

Udruženje apeluje da se preduzmu sve mere radi otklanjanja "kršenja ustavnih postulata u domenu pravosuđa".

"Postupajući sudija Privrednog suda u Nišu 3 veće u predmetu 3 P.br.784/17 je prekršio postulate kojima se garantuje nezavisnost i samostalnost sudija u domenu sudskog odlučivanja i to na način što je donoseći prvostepenu presudu 3 P.br. 784/17 od 01.02.2018. godine, odnosno njenim dostavljanjem subjektu koji nije stranka u postupku, direktno se svrstao na stranu komercijalnih banaka u svim sporovima koje građani Srbije vode pred sudovima širom Srbije a radi zaštite svojih zakonom garantovanih prava", navelo je Udruženje u saopštenju.

Kako se dalje navodi, sudija je prvostepenu presudu dostavio Udruženju Banka Srbije gde isto udruženje informišu da je odbijen tužbeni zahtev tužioca sa konstatacijom prvostepenog suda "da parnice u sporovima povodom ugovora o bankarskom kreditu privlače veliku pažnju javnosti, posebno i zbog neusklađene i protivurečne sudske prakse domaćih sudova".

Udruženje Efektiva je otpočelo obaveštavanje svih relevantnih subjekata - Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, Advokatske komore Beograda, Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Niša, Vladu republike Srbije, međunarodne institucije koje se bave praćenjem usaglašavanja pravnih normi u postupku približavanja Srbije EU, te putem elektronske pošte više desetina hiljada građana koji su zaštitu svog prava potražili pred sudovima od kojih očekuju primenu zakona.

Izvor: Vebsajt B92, 27.02.2018.
Naslov: Redakcija