Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Stručni komentar

OD 28. MARTA 2020. GODINE OBAVEZA IZDAVANJA NOVE POTVRDE ZAPOSLENIMA O DOZVOLI ZA KRETANJE U PERIODU OD 17 DO 05 ČASOVA

• Novo obaveštenje Ministarstva privrede privrednim subjektima o uslovima podnošenja zahteva za izdavanje dozvola za kretanje •


Novim Obaveštenjem Ministarstva privrede, objavljenim na internet sajtu Ministarstva privrede 26.3.2020. godine Ministarstvo obavešta privredne subjekte da su dužni da svakom zaposlenom licu koje radne zadatke obavlja u periodu od 17 do 05 časova, a za koje je dobijena saglasnost da je izuzeto od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije izdaju odgovarajuću Potvrdu.

Formu ove potvrde možete preuzeti na ovde.

Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou,

poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedeljnom nivou,

i to za svako zaposleno lice za koje je dobijena saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova da su izuzeti od primene navedene naredbe.

Počev od 28. marta 2020. godine od 17,00 časova, prilikom kontole poštovanja Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, pripradnici Ministarstva unutrašnjih poslova tražiti na uvid Potvrdu izdatu od strane poslodavca, koja će važiti isključivo ukoliko se lice nalazi u bazi podataka Ministarstva unutrašnjih poslova i za koje je dobijena saglasnost da su izuzeti od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će prihvatati i potvrde u elektronskom obliku (skenirana potvrda na telefonu, tabletu i sl.)

Dakle, novinu predstavlja potvrda koju zaposleni mora imati kod sebe u toku zabrane kretanja, a koja sada ima propisanu formu.

Takođe, novinu u odnosu na prethodno rešenje od 24.3. predstavlja i uslov za izdavanje potvrde na nedeljnom nivou. Ranije je tu mogućnost imao poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih, a sada je to poslodavac koji ima do 100 zaposlenihu smeni koja traje u periodu zabrane kretanja.

Dalje, dodatno je naglašena obaveznost pribavljanja izuzeća, odnosno dozvole MUP-a, odnosno najavljena je provera dobijenih saglasnosti u formiranoj bazi podataka koju vodi MUP.

Napominjemo da u dosadašnjem periodu trajanja zabrane kretanja ažurno dobijanje saglasanosti za kretanje zaposlenih u periodu zabrane praktično i nije funkcionisalo.

 

Obaveštenje od 24.3.2020. godine

Ministarstvo obaveštava privredne subjekte da shodno Naredbi o izmeni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 40/2020) nastavlja da prima zahteve koji se odnose na izdavanje dozvola za kretanje u periodu od 17 do 05 časova. Do sada su se predavali zahtevi za period od 20 časova u skladu sa originalnim tekstom Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, pre njegove izmene.

Zahtevi se, dakle, i dalje podnose u skladu sa Instrukcijom Ministarstva privrede Broj: 023-00-188/2020-09 od 19. marta 2020. godine, na obrascu koji je propisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova, i to:

• Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač Republika Srbija, zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

• Javna preduzeća i privredna društva koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, zahtev podnose preko Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na elektronsku adresu lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

• Ostali privredni subjekti zahtev podnose preko Ministarstva privrede, na elektronsku adresu vanrednostanje@privreda.gov.rs

Obrazac možete preuzeti ovde ili u relaciji sa ovim dokumentom.

Sve primljene zahteve Ministarstvo privrede prosleđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje finalno ceni opravdanost podnetih zahteva.

Mile Orlović