Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017)


Na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. stav 7. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi

Član 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 i 70/15), obrasci evidencija i javnih isprava, i to: Obrazac broj 1a – Matična knjiga za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, Obrazac broj 5a – Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), Obrazac broj 5b – Dnevnik ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi, Obrazac broj 10a – Đačka knjižica za učenika osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), Obrazac broj 13a – Prevodnica o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu školu, Obrazac broj 16a – Svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu, zamenjuju se obrascima evidencija i javnih isprava br. 1b, 5v, 10b, 13b i 16b, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

U članu 2a, posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Matična knjiga za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja vodi se na obrascu broj 1b, u obliku spoljnog tabaka i unutrašnjeg lista veličine 29,5 x 42 cm, na 100-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.”.

Dosadašnji stav 3. briše se.

Član 3.

Član 4a menja se i glasi:

„Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) vodi se na Obrascu br. 5a u obliku knjige sa tvrdim koricama, teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično, iste je veličine.

Dnevnik ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi, vodi se na Obrascu broj 5b, u obliku knjige sa tvrdim koricama, teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.

Dnevnik obrazovno-vaspitnog i ostalih oblika rada za peti razred osnovne škole vodi se na Obrascu 5v, u obliku knjige sa tvrdim koricama, teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje dvojezično iste je veličine.”.

Član 4.

U članu 8a, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Đačka knjižica za učenika osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), vodi se na Obrascu 10b, sa čvrstim koricama, teget boje, veličine 10 x 14 cm, na 80-gramskoj hartiji.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Član 12. briše se.

Član 6.

U članu 12a, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Osnovna škola izdaje prevodnicu učeniku od petog do osmog razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu 13b, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.”.

Član 7.

Član 16. briše se.

Član 8.

U članu 16a, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Učeniku drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu, na obrascu 16b, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm.”.

Dosadašnji stav 2. briše se.

Član 9.

Za učenike upisane zaključno sa školskom 2012/2013. godinom škola vodi matičnu knjigu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) i dnevnik obrazovano-vaspitnog rada u osnovnoj školi za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) na obrascima 1a, 5a i 5b propisanim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 i 70/15) do kraja drugog ciklusa, odnosno do završetka osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Za učenike iz stava 1. ovog člana škola izdaje javne isprave i to: đačku knjižicu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, prevodnicu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu na obrascima 10a, 13a i 16a, propisanim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13 i 70/15) do kraja drugog ciklusa, odnosno do završetka osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

Član 10.

Obrasci evidencija i javnih isprava iz člana 1. ovog pravilnika primenjuju se na učenike upisane u peti razred drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja počev od školske 2017/2018. godine.

Član 11.

Ovaj pravilnik primenjivaće se i na škole koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja odraslih do donošenja podzakonskog akta o vrsti i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencije za obrazovanje odraslih.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print