Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA BEZBEDNOST PLOVILA ZA REKREACIJU I PLOVILA NA VODOMLAZNI POGON ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon

Član 1.

U Pravilniku o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon („Službeni glasnik RS”, broj 140/14), u članu 24. reči: „od 1. januara 2018. godine” zamenjuju se rečima: „od 1. januara 2019. godine”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print