Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

Proglašava se Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima

Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik PC”, br. 83/14 i 103/15), u članu 62. stav 1. reči: „31. decembra 2016. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2018. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print