Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2016.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA BEZBEDNO SMEŠTANJE I ČUVANJE ORUŽJA I MUNICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)


Na osnovu člana 18. stav 6, člana 38. stav 13. i člana 45. stav 1. tačka 4) Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, broj 20/15),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije

Član 1.

U Pravilniku o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije („Službeni glasnik RS”, broj 9/16), u članu 1. posle reči: „i prometom oružja, osnovnih delova za oružje i municijom” dodaju se reči: „ili koja nabavljaju oružje i municiju u skladu sa delatnošću kojom se bave”.

Član 2.

Posle člana 10. dodaju se naziv iznad člana i član 10a koji glase:

„Smeštaj i čuvanje oružja i municije za pravna lica i preduzetnike koji nabavljaju oružje i municiju u skladu sa delatnošću kojom se bave

Član 10a

Pravna lica i preduzetnici koji nabavljaju oružje i municiju u skladu sa delatnošću kojom se bave, osim pravnih lica i preduzetnika koja se bave prometom, popravljanjem i prepravljanjem i obukom u rukovanju vatrenim oružjem, dužna su da u mestu svog sedišta obezbede prostorno-tehničke uslove za njihov bezbedan smeštaj i čuvanje, utvrđene u članu 4. stav 2. ovog pravilnika.

Prilikom iznošenja oružja, zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovog člana, sa sobom nosi ovlašćenje za iznošenje oružja iz poslovnog prostora izdato od pravnog lica i preduzetnika (potpisano od strane ovlašćenog lica i overeno pečatom pravnog lica i preduzetnika), u kome se navodi razlog iznošenja oružja iz prostorija, gde se prenosi i vremenski period u kome treba da bude oružje vraćeno u prostorije za smeštanje i čuvanje oružja i municije.”

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print