Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)


Na osnovu člana 84ž stav 8. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje

Član 1.

U Pravilniku o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje („Službeni glasnik RS”, broj 12/16), u članu 4. stav 1. tačka 3) briše se.

Stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 8. stav 3. tačka 3) briše se.

Stav 6. briše se.

Član 3.

U članu 15. stav 3. briše se.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print