Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.12.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SEZONSKIM CARINSKIM STOPAMA NA UVOZ ODREĐENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 105/2016)


Na osnovu člana 30. stav 7. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda

1. U Odluci o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 27/10, 97/11 i 105/15), u tački 2. reči:

0805 Agrumi, sveži ili suvi:  
  0805 10 - Pomorandže:  
  0805 10 20 00 - - slatke pomorandže, sveže od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 10 80 00 - - ostale od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 20 - Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični hibridi agruma:  
  0805 20 10 00 - - klementine od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 20 30 00 - - monrealke i satsumas od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 20 50 00 - - mandarine i vilking od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 20 70 00 - - tangerske mandarine (tangerines) od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 20 90 00 - - ostale od 1. jula do 30. novembra 20% 0% "

0805 Agrumi, sveži ili suvi:        
  0805 10 - Pomorandže:        
    - - slatke pomorandže, sveže:        
  0805 10 22 00 - - - navel pomorandže od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 10 24 00 - - - bele pomorandže od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 10 28 00 - - - ostale od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 10 80 00 - - ostale od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
    - Mandarine (uključujući tangerske i satsuma), klementine, vilking i slični hibridi agruma:        
  0805 21 - - Mandarine (uključujući tangerske i satsuma):        
  0805 21 10 00 - - - satsuma od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 21 90 00 - - - ostale od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 22 00 00 - - Klementine od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 29 - - Ostale:        
  0805 29 00 10 - - - monrealke i vilking od 1. jula do 30. novembra 20% 0%  
  0805 29 00 90 - - - ostale od 1. jula do 30. novembra 20% 0% "

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print