Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.11.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA, NJEGOVOG DELA I PUTNOG OBJEKTA (PUTARINA) ("Sl. glasnik RS", br. 106/2017)


Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13), a u vezi sa članom 25. stav 1. tačka 12) Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 82/16) i članom 31. stav 1. tačka 17) Statuta Javnog preduzeća „Putevi Srbije” (I broj 953-8606 od 4. maja 2017. godine),

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije”, na sednici održanoj 30. oktobra 2017. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)

1. U Odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) („Službeni glasnik RS”, broj 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15, 95/16, 109/16 i 90/17), tačka 2. menja se i glasi:

„2. Visina posebne naknade iz tačke 1. ove odluke u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristične deonice autoputa iznosi:

1. Za deonicu: Beograd–Niš (zatvoren sistem)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

400,00

800,00

1.210,00

2.410,00

4.830,00

2. Za deonicu: Beograd–Šid (zatvoren sistem)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

190,00

370,00

570,00

1.130,00

2.260,00

3. Za deonicu: Beograd–Subotica (zatvoren sistem)

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

280,00

560,00

840,00

1.670,00

3.340,00

4. Za deonicu: Niš–Preševo (otvoren sistem)
Naplatne stanice: Doljevac, Doljevac selo i Brestovac

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

110,00

210,00

320,00

630,00

1.260,00

Naplatna stanica: Preševo

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

40,00

80,00

120,00

240,00

480,00

5. Za deonicu: LJig–Preljina (otvoren sistem)
Naplatna stanica: Takovo

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

40,00

70,00

110,00

220,00

440,00

Naplatna stanica: Preljina

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

70,00

140,00

220,00

440,00

880,00

Korisnik autoputa koji iz pravca Preljine plati utvrđeni iznos putarine na naplatnoj stanici Preljina za pravac Preljina–LJig, a isključi se na naplatnoj stanici Takovo, ostvaruje pravo, da uz priznanicu o plaćenoj putarini, dobije kupon za jedan besplatan prolazak kroz NS Takovo, a ukoliko se radi o elektronskoj naplati putarine, korisniku autoputa će se evidentirati pretplata u visini cene putarine za jedan prolazak kroz NS Takovo.

6. Za deonicu Niš–Dimitrovgrad
Naplatna stanica Dimitrovgrad

kategorija vozila

IA

I

II

III

IV

Iznos u dinarima

90,00

190,00

280,00

560,00

1.120,00

Troškovi vanrednog postupka iznose 350,00 dinara.

Putarina za motorna vozila strane registracije plaća se u dinarima (RSD), ali je moguće plaćanje i u evrima (EUR), u skladu sa Odlukom o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Službeni glasnik RS”, br. 51/15, 3/16, 29/16, 91/16 i 24/17).”

2. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije” i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print