Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
19.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 71/2016)


Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RS”, broj 99/10),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 31/16), u Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u Listi 4: Psihotropne supstance koje mogu prouzrokovati teško oštećenje zdravlja ljudi, kolona 4. pod rednim brojem 80. CAS broj: „118588-32-7” menja se i glasi: „1863065-84-2”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print