Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.05.2017.

ODLUKA O IZMENAMA UPUTSTVA O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU FAKTURA I DRUGIH ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2017)


Na osnovu čl. 54, 62, 63, 65, 69. i 71. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16 i 10/17), čl. 2. i 3. Uredbe o načinu izdavanja uverenja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost („Službeni glasnik RS”, broj 7/10) i člana 48. stav 1. tačka 3. podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 39/16),

Upravni odbor Privredne komore Srbije, na sednici održanoj 18. maja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

Član 1.

U članu 12. Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu („Službeni glasnik RS”, broj 73/16), stav 1. menja se tako da glasi:

„Isprave iz člana 10. ovog uputstva overavaju se štambiljem Komore. Štambilj sadrži reči na engleskom jeziku: „SEEN IN THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA”.

Član 2.

U članu 14. stav 2. briše se.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print