Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.03.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 19/2018)


Na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 8. februara 2018. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 45/17, 56/17 – ispravka, 70/17, 76/17, 87/17, 89/17 – ispravka i 103/17), u Listi D, grupa G, jačina leka za lek fenoterol (N003947) menja se i glasi:

ŠIFRA LEKA ATC INN FO JAČINA LEKA INDIKACIJE
N003947 G02CA03 fenoterol injekcija/infuzija -

Član 2

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print