Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
14.02.2018.

Uredba o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Sl. glasnik RS", br. 12/2018)


Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova

Član 1.

U Uredbi o Planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS”, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17 i 114/17 – ispravka), član 21. menja se i glasi:

,,Član 21.

Za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji predviđeno je 38.561 bolnička postelja, odnosno do 5,5 postelja na 1.000 stanovnika, i to za:

Bolničke postelje

broj

stopa na
1.000 stanovnika

1)

kratkotrajnu hospitalizaciju akutno obolelih i povređenih:

a) na sekundarnom nivou

24.649

do 3,50

b) na tercijarnom nivou

6.000

do 0,85

2)

produženo lečenje i dugotrajnu hospitalizaciju:

a) psihijatrijskih bolesnika

3.250

do 0,46

b) obolelih od tuberkuloze, nespecifičnih oboljenja pluća i drugih hroničnih oboljenja i stanja

1.282

do 0,20

3)

rehabilitaciju u specijalizovanim bolničkim ustanovama

3.380

do 0,50

Pod bolničkim posteljama iz stava 1. ovog člana ne podrazumevaju se postelje u dnevnim bolnicama, neonatološkim odeljenjima porodilišta i postelje za pratioca, kao ni postelje u stacionaru doma zdravlja i zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, odnosno postelje u vanbolničkom porodilištu doma zdravlja.”

Član 2.

Član 30. stav 2. tač. 4) 5) i 20) menjaju se i glase:

,,4) Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen, 275 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

5) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik, 90 postelja za rehabilitaciju – reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

20) Institut za rehabilitaciju, Beograd, 370 postelja za rehabilitaciju – neurološka oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede, oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece uključujući i onkološku rehabilitaciju.”

Član 3.

Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, menja se i glasi:

,,

TABELA TERITORIJALNOG RASPOREDA I POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

R. br.

Naziv upravnog okruga – zdravstvene ustanove

Broj
postelja

I. Severnobački upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bačka Topola (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Mali Iđoš


3.

Dom zdravlja Subotica


4.

Opšta bolnica Subotica

670

5.

Apoteka Subotica


6.

Zavod za javno zdravlje Subotica


II. Srednjobanatski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Žitište


2.

Dom zdravlja Zrenjanin


3.

Dom zdravlja Nova Crnja


4.

Dom zdravlja Novi Bečej


5.

Dom zdravlja Sečanj


6.

Apoteka Zrenjanin


7.

Opšta bolnica Zrenjanin

600

8.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin (za akutne bolesti 40 i za produženo lečenje 120 postelja)

160

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci

300

10.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin


III. Severnobanatski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Ada


2.

Dom zdravlja Kanjiža


3.

Dom zdravlja Kikinda


4.

Dom zdravlja Novi Kneževac (sa stacionarom)

30

5.

Dom zdravlja Senta


6.

Dom zdravlja Čoka


7.

Apoteka Kikinda


8.

Apoteka Senta


9.

Opšta bolnica Kikinda

280

10.

Opšta bolnica Senta

240

11.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

300

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

140

13.

Zavod za javno zdravlje Kikinda


IV. Južnobanatski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Alibunar


2.

Dom zdravlja Bela Crkva


3.

Dom zdravlja Vršac


4.

Dom zdravlja Kovačica


5.

Dom zdravlja Kovin


6.

Dom zdravlja Opovo


7.

Dom zdravlja Pančevo


8.

Dom zdravlja Plandište


9.

Apoteka Vršac


10.

Apoteka Pančevo


11.

Opšta bolnica Vršac

290

12.

Opšta bolnica Pančevo

660

13.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

200

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

900

15.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

1.000

16.

Zavod za javno zdravlje Pančevo


V. Zapadnobački upravni okrug


1.

Dom zdravlja Apatin


2.

Dom zdravlja Kula


3.

Dom zdravlja Odžaci (sa stacionarom)

25

4.

Dom zdravlja Sombor


5.

Apoteka Sombor


6.

Opšta bolnica Sombor

732

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Apatin

140

8.

Zavod za javno zdravlje Sombor


VI. Južnobački upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bač


2.

Dom zdravlja Bačka Palanka


3.

Dom zdravlja Bački Petrovac


4.

Dom zdravlja Beočin


5.

Dom zdravlja Bečej


6

Dom zdravlja Vrbas


7.

Dom zdravlja Žabalj


8.

Dom zdravlja Novi Sad (i za opštinu Sremski Karlovci)


9.

Dom zdravlja Srbobran


10.

Dom zdravlja Temerin


11.

Dom zdravlja Titel


12.

Apoteka Vrbas


13.

Apoteka Novi Sad


14.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad


15.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad


16.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad


17.

Opšta bolnica Vrbas

270

18.

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

70

19.

Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

1.425

20.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

350

21.

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

311

22.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

225

23.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

312

24.

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

25

25.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)


26.

Zavod za antirabičnu zaštitu, Novi Sad


27.

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)


28.

Vojnomedicinski centar Novi Sad

60

VII. Sremski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Inđija


2.

Dom zdravlja Irig


3.

Dom zdravlja Pećinci


4.

Dom zdravlja Ruma (sa stacionarom)

10

5.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica


6.

Dom zdravlja Stara Pazova


7.

Dom zdravlja Šid


8.

Apoteka Sremska Mitrovica


9.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

513

10.

Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen (za lečenje 20 i za rehabilitaciju 275 postelja)

295

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik

90

12.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica


VIII. Mačvanski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bogatić


2.

Dom zdravlja Vladimirci


3.

Dom zdravlja Koceljeva


4.

Dom zdravlja LJubovija (sa stacionarom)

20

5.

Dom zdravlja Šabac


6.

Dom zdravlja Loznica


7.

Dom zdravlja Krupanj (sa stacionarom)

8

8.

Dom zdravlja Mali Zvornik


9.

Apoteka Loznica (za grad Loznica i opštine Krupanj, Mali Zvornik i LJubovija)


10.

Apoteka Šabac (za grad Šabac i opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva)


11.

Opšta bolnica Šabac

575

12.

Opšta bolnica Loznica

461

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

200

14.

Zavod za javno zdravlje Šabac


IX. Kolubarski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Lajkovac


2.

Dom zdravlja Ub


3.

Dom zdravlja Valjevo


4.

Dom zdravlja Mionica


5.

Dom zdravlja Osečina


6.

Dom zdravlja LJig


7.

Apoteka Valjevo (za grad Valjevo i opštine Lajkovac, Mionica, Osečina, LJig i Ub)


8.

Opšta bolnica Valjevo

657

9.

Zavod za javno zdravlje Valjevo


X. Podunavski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Velika Plana


2.

Dom zdravlja Smederevska Palanka


3.

Dom zdravlja Smederevo


4.

Apoteka Velika Plana


5.

Apoteka Smederevo


6.

Apoteka Smederevska Palanka


7.

Opšta bolnica Smederevo

399

8.

Opšta bolnica „Stefan Visoki” Smederevska Palanka

300

9.

Zavod za javno zdravlje Smederevo


XI. Braničevski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Veliko Gradište


2.

Dom zdravlja Žabari


3.

Dom zdravlja Žagubica


4.

Dom zdravlja Petrovac


5.

Dom zdravlja Požarevac


6.

Dom zdravlja Golubac


7.

Dom zdravlja Kučevo


8.

Dom zdravlja Malo Crniće


9.

Apoteka Požarevac (za grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žagubica i Žabari)


10.

Opšta bolnica Petrovac

138

11.

Opšta bolnica Požarevac

530

12.

Zavod za javno zdravlje Požarevac


XII. Šumadijski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Aranđelovac


2.

Dom zdravlja Batočina


3.

Dom zdravlja Knić


4.

Dom zdravlja Kragujevac


5.

Dom zdravlja Lapovo


6.

Dom zdravlja Rača


7.

Dom zdravlja Topola


8.

Apoteka Aranđelovac


9.

Apoteka Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)


10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac


11.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac


12.

Zavod za stomatologiju Kragujevac


13.

Opšta bolnica Aranđelovac

142

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička Banja” Aranđelovac (lečenje dece obolele od šećerne bolesti 40 i rehabilitacija 50 postelja)

90

15.

Klinički centar Kragujevac

1.118

16.

Institut za javno zdravlje Kragujevac


XIII. Pomoravski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Despotovac (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Jagodina


3.

Dom zdravlja Rekovac


4.

Dom zdravlja Svilajnac (sa stacionarom)

10

5.

Dom zdravlja Ćuprija


6.

Dom zdravlja Paraćin


7.

Apoteka Jagodina


8.

Apoteka Paraćin


9.

Opšta bolnica Jagodina

270

10.

Opšta bolnica Ćuprija

469

11.

Opšta bolnica Paraćin

171

12.

Zavod za javno zdravlje Ćuprija


XIV. Borski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bor


2.

Dom zdravlja Kladovo


3.

Dom zdravlja Majdanpek


4.

Dom zdravlja Negotin


5.

Apoteka Bor (za opštine Bor, Kladovo, Negotin i Majdanpek)


6.

Opšta bolnica Bor

310

7.

Opšta bolnica Kladovo

135

8.

Opšta bolnica Majdanpek

50

9.

Opšta bolnica Negotin

190

XV. Zaječarski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Boljevac


2.

Dom zdravlja Sokobanja


3.

Dom zdravlja Knjaževac


4.

Dom zdravlja Zaječar


5.

Apoteka Zaječar (za grad Zaječar i opštine Boljevac, Sokobanja, Knjaževac)


6.

Opšta bolnica Knjaževac

120

7.

Opšta bolnica Zaječar

430

8.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja” (za lečenje 125 i za rehabilitaciju 165)

290

9.

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Ozren”, Sokobanja

150

10.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Zaječar (za lečenje 10 i za rehabilitaciju 90)

100

11.

Zavod za javno zdravlje Zaječar (za Zaječarski i Borski upravni okrug)


XVI. Zlatiborski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Užice


2.

Dom zdravlja Priboj


3.

Dom zdravlja Prijepolje


4.

Dom zdravlja Čajetina


5.

Dom zdravlja Arilje


6.

Dom zdravlja Bajina Bašta (sa stacionarom)

20

7.

Dom zdravlja Kosjerić


8.

Dom zdravlja Nova Varoš


9.

Dom zdravlja Požega


10.

Dom zdravlja Sjenica


11.

Apoteka Užice (za grad Užice i opštine Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Čajetina)


12.

Opšta bolnica Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Nova Varoš 30 postelja, odeljenje Požega 60 postelja, odeljenje Sjenica 30 postelja)

870

13.

Opšta bolnica Priboj

110

14.

Opšta bolnica Prijepolje

170

15.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor” Čajetina (za radioterapiju dva i za rehabilitaciju 70)

72

16.

Zavod za javno zdravlje Užice


XVII. Moravički upravni okrug


1.

Dom zdravlja Gornji Milanovac


2.

Dom zdravlja Ivanjica (sa stacionarom)

20

3.

Dom zdravlja Lučani (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Čačak


5.

Apoteka Gornji Milanovac


6.

Apoteka Čačak (za grad Čačak i opštine Ivanjica i Lučani)


7.

Opšta bolnica Gornji Milanovac

150

8.

Opšta bolnica Čačak

527

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

90

10.

Zavod za javno zdravlje Čačak


XVIII. Raški upravni okrug


1.

Dom zdravlja Vrnjačka Banja


2.

Dom zdravlja Raška (sa stacionarom)

15

3.

Dom zdravlja Kraljevo


4.

Dom zdravlja Novi Pazar


5.

Dom zdravlja Tutin


6.

Apoteka Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)


7.

Opšta bolnica Kraljevo

580

8.

Opšta bolnica Novi Pazar

420

9.

Opšta bolnica Tutin

60

10.

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70

11.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur” Vrnjačka Banja (za lečenje 70 i za rehabilitaciju 250 postelja)

320

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Agens” Mataruška Banja, Kraljevo

140

13.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar (za lečenje 80 i za rehabilitaciju 100 postelja)

180

14.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)


15.

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar (za grad Novi Pazar i opštinu Tutin)


XIX. Rasinski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Aleksandrovac (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Brus (sa stacionarom)

10

3.

Dom zdravlja Varvarin


4.

Dom zdravlja Trstenik


5.

Dom zdravlja Ćićevac


6.

Dom zdravlja Kruševac


7.

Apoteka Kruševac (za grad Kruševac i opštine Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac)


8.

Opšta bolnica Kruševac

595

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Kruševac

260

10.

Zavod za javno zdravlje Kruševac


14. Nišavski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Niš


2.

Dom zdravlja Gadžin Han


3.

Dom zdravlja Doljevac


4.

Dom zdravlja Merošina


5.

Dom zdravlja Ražanj


6.

Dom zdravlja Svrljig


7.

Dom zdravlja Aleksinac


8.

Apoteka Niš (za grad Niš i opštine Aleksinac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig)


9.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš


10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš


11.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš


12.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš


13.

Opšta bolnica Aleksinac

135

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Gornja Toponica”, Niš

800

15.

Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš (kardiologija 40, ortopedija 40 i reumatologija 40 i za rehabilitaciju 350 postelja)

470

16.

Klinički centar Niš

1.525

17.

Klinika za stomatologiju Niš

25

18.

Zavod za transfuziju krvi Niš


19.

Zavod za sudsku medicinu Niš (za Nišavski, Pčinjski, Jablanički, Pirotski, Zaječarski, Toplički, Borski i Rasinski upravni okrug)


20.

Institut za javno zdravlje Niš (za Nišavski i Toplički upravni okrug)


21.

Vojna bolnica Niš

100

14I. Toplički upravni okrug


1.

Dom zdravlja Blace


2.

Dom zdravlja Žitorađa


3.

Dom zdravlja Kuršumlija (sa stacionarom)

20

4.

Dom zdravlja Prokuplje


5.

Apoteka Prokuplje (za opštine Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje)


6.

Opšta bolnica Prokuplje

353

14II. Pirotski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Babušnica (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Bela Palanka


3.

Dom zdravlja Dimitrovgrad (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Pirot


5.

Apoteka Pirot (za opštine Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad)


6.

Opšta bolnica Pirot

332

7.

Zavod za javno zdravlje Pirot


14III. Jablanički upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bojnik


2.

Dom zdravlja Vlasotince (i za opštinu Crna Trava)


3.

Dom zdravlja Lebane


4.

Dom zdravlja Leskovac


5.

Dom zdravlja Medveđa


6.

Apoteka Leskovac (za grad Leskovac i, opštine Bojnik, Vlasotince, Crna Trava, Lebane i Medveđa)


7.

Opšta bolnica Leskovac

795

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzer” Sijarinska Banja, Medveđa

50

9.

Zavod za javno zdravlje Leskovac


14IV. Pčinjski upravni okrug


1.

Dom zdravlja Bosilegrad (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Bujanovac


3.

Dom zdravlja Vladičin Han


4.

Dom zdravlja Preševo (sa porodilištem)

10

5.

Dom zdravlja Surdulica


6.

Dom zdravlja Trgovište


7.

Dom zdravlja Vranje


8.

Apoteka Bujanovac


9.

Apoteka Vranje (za grad Vranje i, opštine Bosilegrad, Preševo, Surdulica, Trgovište i Vladičin Han)


10.

Opšta bolnica Surdulica

145

11.

Opšta bolnica Vranje

543

12.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica (za lečenje: akutnih bolesti 45 i hroničnih bolesti 55 postelja)

100

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

40

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja” Vranje

30

15.

Zavod za javno zdravlje Vranje


14V. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija


1.

Kliničko-bolnički centar Priština (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za stanovnike grada Priština i opština: Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Uroševac, Podujevo, Štimlje i Glogovac, kao i poslove zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

2325

2.

Dom zdravlja Peć (za opštine Peć, Istok, Đakovica, Dečani i Klina)


3.

Dom zdravlja Štrpce (za opštine Štrpce, Gora, Prizren, Kačanik, Suva Reka i Orahovac)


4.

Zdravstveni centar Gnjilane (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Gnjilane, Kosovska Kamenica, Vitina i Novo Brdo)

530

5.

Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Srbica, kao i poslove zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

700

6.

Apoteka Kosovska Mitrovica


7.

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica


14VI. Grad Beograd


1.

Dom zdravlja Barajevo


2.

Dom zdravlja Voždovac


3.

Dom zdravlja Vračar


4.

Dom zdravlja Grocka


5.

Dom zdravlja Zvezdara


6.

Dom zdravlja Zemun

7.

Dom zdravlja Lazarevac (sa porodilištem)

10

8.

Dom zdravlja Mladenovac


9.

Dom zdravlja Novi Beograd


10.

Dom zdravlja Obrenovac


11.

Dom zdravlja Palilula


12.

Dom zdravlja Rakovica


13.

Dom zdravlja Savski Venac


14.

Dom zdravlja Sopot


15.

Dom zdravlja Stari grad


16.

Dom zdravlja Čukarica


17.

Apoteka Beograd


18.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom)

20

19.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova


20.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć


21.

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje


22.

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu


23.

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti


24.

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd (Vojnomedicinski centar Bežanijska Kosa i Vojnomedicinski centar Slavija ambulanta „Cerak”)


25.

Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac

30

26.

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

127

27.

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”

250

28.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

65

29.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

110

30.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

180

31.

Kliničko-bolnički centar „Bežanijska Kosa”

360

32.

Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović – Dedinje”

546

33.

Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”

786

34.

Kliničko-bolnički centar „Zemun”

640

35.

Klinički centar Srbije

3.150

36.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

360

37.

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

45

38.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”

400

39.

Univerzitetska dečja klinika

292

40.

Institut za neonatologiju

160

41.

Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front”

330

42.

Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”

200

43.

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”

520

44.

Institut za reumatologiju

170

45.

Institut za mentalno zdravlje

120

46.

Institut za rehabilitaciju (za lečenje 10, za rehabilitaciju kardioloških bolesnika 60 i za rehabilitaciju 310 postelja)

380

47.

Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” (za lečenje)

340

48.

Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” (za lečenje: akutnih bolesti i stanja 250 i hroničnih stanja 250 postelja)

500

49.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović” (sa stacionarom)

30

50.

Institut za transfuziju krvi Srbije


51.

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”


52.

Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” (sa stacionarom)

40

53.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju


54.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”


55.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd


56.

Vojnomedicinska akademija

500

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenomglasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print