Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
12.12.2016.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Proglašava se Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 10. decembra 2016. godine.

ZAKON
o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Član 1.

U Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS”, broj 116/14), posle člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:

„Član 5a

Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print