Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
10.10.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2017)


Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i na osnovu Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije broj 401-00-1748-2/2017-11 od 4. oktobra 2017. godine, donosim

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2017. godini

U Odluci o rasporedu i korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije („Službeni glasnik RS”, br. 33/17 i 69/17), u tački 1. broj: „139.882.400,60” zamenjuje se brojem: „139.838.433,92”.

U tabeli red pod rednim brojem 7. menja se i glasi:

7.

Opština Bojnik

Infrastrukturno opremanje Agro-biznis zone u naselju Kosančić

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

621.000,00

U tabeli red pod rednim brojem 13. menja se i glasi:

13.

Opština Odžaci

Izgradnja infrastrukture u Radnoj zoni Karavukovo

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

1.531.600,00

U tabeli red pod rednim brojem 15. menja se i glasi:

15.

Grad Leskovac

Rekonstrukcija i sanacija postojećih objekata, pripadajuće infrastrukture i parternog uređenja u okviru nekadašnjeg kompleksa „Jugoekspres

Idejno rešenje;

Idejni projekat;

Projekat za izvođenje

1.337.299,32

U tabeli red pod rednim brojem 29. podnosilac prijave, naziv projekta i iznos briše se.

U tabeli red pod rednim brojem 32. menja se i glasi:

32.

Grad Beograd

GO Lazarevac

Izgradnja radno-poslovne zone u Lazarevcu

Idejno rešenje

532.800,00

U tabeli red pod rednim brojem 41. menja se i glasi:

41.

Opština Tutin

Rekonstrukcija Pešterskog vodovoda – primarni sistem

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

4.989.600,00

U tabeli red pod rednim brojem 43. menja se i glasi:

43.

Opština Žitorađa

Izgradnja fekalne kanalizacije za naselja Donje Crnatovo i Gornje Crnatovo

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

1.128.600,00

U tabeli red pod rednim brojem 44. menja se i glasi:

44.

Opština Ćuprija

Izgradnja fekalne kanalizacije prigradskih naselja Terekovo i Minelovo na jugozapadnom delu grada

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

150.150,00

Posle reda pod rednim brojem 46. dodaju se redovi pod red. br. 47, 48, 49, 50. koji glase:

47.

Opština Vladimirci

Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog sistema

„Riđake–Skupljen” za vodosnabdevanje opštine

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

3.395.000,00

48.

Opština Mionica

Vodovodni sistem „Orlovac-Mionica” rekonstrukcija glavnog dovodnog cevovoda PK „Kremenac – Rez. Lubenin” – čvor Tešanovići sa odvojcima za naselja Selo Mionica i Paštrić – Popadić

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

2.160.000,00

49.

Opština Knjaževac

Izgradnja pristupne saobraćajnice do auto kampa na mestu zvanom „Čuka”

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

540.000,00

50.

Opština Gornji Milanovac

Uređenje javne komunalne infrastrukture u ulici Nikole Lunjevice

Idejno rešenje;

Projekat za građevinsku dozvolu;

Projekat za izvođenje

450.000,00

Red pod UKUPNO menja se i glasi:

UKUPNO

139.838.433,92

2. U ostalim delovima Odluka ostaje nepromenjena.

3. Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije” i na internet strani Ministarstva.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print