Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
09.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2017)


Na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 21. jula 2017. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmeni i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 45/17, 56/17 – ispravka i 70/17, u daljem tekstu: Lista lekova), u Listi B, grupa G , lek PARTUSISTEN (JKL 0142102) briše se.

Član 2.

U Listi lekova, u Listi D, grupa G, posle leka metilergometrino (N003871) dodaje se lek fenoterol (N003947) koji glasi:

ŠIFRA LEKA ATC INN FO JAČINA LEKA INDIKACIJE
N003947 G02CA03 fenoterol injekcija/infuzija 0.05 mg/ml

Član 3.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredbe člana 1. koja se primenjuje od 31. decembra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print