Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.12.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)


Član 1.

U Zakonu o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 108/13, 142/14 i 88/15 – US), u članu 30. stav 2. reči: "15. decembra 2017. godine" zamenjuju se rečima: "30. juna 2020. godine".

Član 2.

U članu 31. stav 2. reči: "pet godina" zamenjuju se rečima: "osam godina".

U stavu 5. reči: "pet godina" zamenjuju se rečima: "osam godina".

Član 3.

U članu 35. stav 4. reči: "30. juna 2017. godine" zamenjuju se rečima: "30. juna 2020. godine".

U stavu 5. reči: "15. decembra 2018. godine" zamenjuju se rečima: "15. decembra 2021. godine".

U stavu 6. reči: "2018. godini" zamenjuju se rečima: "2021. godini".

Član 4.

U članu 37. stav 5. reči: "31. marta 2017. godine" zamenjuju se rečima: "31. marta 2020. godine".

Član 5.

U članu 50. stav 2. reči: "pet godina" zamenjuju se rečima: "osam godina".

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print