Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
08.09.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)


Na osnovu člana 38. stav 4. i člana 41. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) i člana 14. stav 1. tačka 9), a u vezi s članom 34. tačka 9), Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

1. U Odluci o uslovima i načinu rada deviznog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 10/11, 109/12, 55/14, 51/15, 17/16 i 91/16) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 20. stav 2. alineja prva, reči: „koje su zaključene do 12.30 časova” zamenjuju se rečima: „koje su zaključene od 9.00 do 12.30 časova”.

2. U tački 22, reči: „koja je zaključena do 12.30 časova” zamenjuju se rečima: „koja je zaključena od 9.00 do 12.30 časova”.

3. U nazivu Izveštaja o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute – prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene do 12.30 časova (Obrazac 4aa), koji je odštampan uz Odluku, reči: „koje su zaključene do 12.30 časova” zamenjuju se rečima: „koje su zaključene od 9.00 do 12.30 časova”.

4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print