Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
07.04.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2017)


Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima

Član 1.

U Pravilniku o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (,,Službeni glasnik RS”, broj 29/17), u članu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a), koja glasi:

,,2a) poreske obaveze jesu obaveze po osnovu poreskih davanja, osim doprinosa po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja;”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 6) menja se i glasi:

,,6) je izmirilo dospele poreske obaveze;”.

Član 3.

U članu 12. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

,,3) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;

4) uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print