Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)


Na osnovu člana 76. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 55/13),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi

Član 1.

U Pravilniku o evidenciji u srednjoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 31/06, 51/06, 44/13 i 55/14), član 4. stav 10. menja se i glasi:

„Zapisnik o polaganju maturskog ispita za učenike koji su upisani po programu ogleda za obrazovni profil i po programu za obrazovni profil zasnovanom na standardu kvalifikacija, vodi se na Obrascu br. 7a, u obliku tabaka veličine 21x29,5 cm, na 80-gramskoj hartiji, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print