Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2017)


Na osnovu člana 121. stav 12. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US,
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala

Član 1.

U Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 16/15, 11/16, 13/16 i 2/17), posle tačke 38) dodaju se tač. 39)–43), koje glase:

„39) Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovni profil Avio-tehničar za vazduhoplov i motor može da izvodi:

(1) Materijali vazduhoplova

Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

Elementi letelica

Struktura vazduhoplova

Električna i elektronska oprema

Konstrukcija klipnih motora

Hidro-pneumatski sistemi aviona

Konstrukcija turbomlaznih motora

Sistemi klipnih motora i elisa

Aerodinamika i struktura helikoptera

Sistemi aviona

Sistemi turbomlaznih motora

Sistemi helikoptera

Čvrstoća aviona:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo.

(2) Aerodinamika:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport.

(3) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(4) Mehanika

Tehnička mehanika sa mehanizmima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani mehaničar;
– profesor mehanike;
– profesor mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(5) Stručni engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;
– master filolog (studijski program Anglistika);
– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

(6) Istorija vazduhoplovstva:

– profesor istorije;
– diplomirani istoričar;
– master istoričar, prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

(7) Ekologija i zaštita životne sredine:

– profesor biologije;
– diplomirani biolog;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– profesor ekologije i zaštite životne sredine;
– diplomirani ekolog životne sredine;
– diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine;
– diplomirani ekolog – zaštita životne sredine;
– diplomirani ekolog zaštite životne sredine – master;
– diplomirani profesor biologije – master;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine;
– diplomirani biolog – master;
– diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine;
– diplomirani biolog – ekolog;
– diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine;
– diplomirani molekularni biolog i fiziolog;
– diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;
– master biolog;
– master ekolog;
– master profesor biologije;
– master profesor ekologije;
– master profesor biologije i geografije.

(8) Primena računara u održavanju letelica:

– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

(9) Računari:

– diplomirani matematičar – informatičar;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– profesor informatike;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer računarstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme i diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
– profesor tehnike i informatike;
– diplomirani matematičar;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;
– master matematičar;
– master informatičar;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer informacionih tehnologija;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica iz al. 12–16. ove podtačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

(10) Preduzetništvo:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer organizacije rada;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– diplomirani ekonomista;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani matematičar;
– diplomirani mehaničar;
– profesor matematike;
– diplomirani profesor matematike – master;
– diplomirani matematičar – master;
– master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(11) Alati i merenja

Osnove termodinamike

Osnove hidraulike

Motorna vozila:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(12) Prva pomoć:

– doktor medicine;
– diplomirani biolog;
– profesor biologije;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine.

(13) LJudski faktor:

– diplomirani psiholog;
– doktor medicine;
– master psiholog;
– specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.

(14) Osnove elektrotehnike i elektronike:

– profesor elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva.

(15) Borbeni avioni i helikopteri

Borbeni sistemi:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

(16) Za izvođenje praktične nastave iz stručnih predmeta:

Alati i merenja

Elementi letelica

Struktura vazduhoplova

Električna i elektronska oprema

Konstrukcija klipnih motora

Hidro-pneumatski sistemi aviona

Konstrukcija turbomlaznih motora

Sistemi klipnih motora i elisa

Aerodinamika i struktura helikoptera

Sistemi aviona

Sistemi turbomlaznih motora

Sistemi helikoptera:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– profesor mašinstva;
– profesor tehnike i mašinstva;
– strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;
– inženjer mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– strukovni inženjer mašinstva;
– specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– lice koje poseduje dozvolu (PART – 66) za održavanje vazduhoplova kategorije B1 ili B2, izdate u skladu sa Pravilnikom o o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima.

Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo prethodno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila van obrazovne ustanove.

(17) Pomoćni nastavnik:

– Lice sa stečenim odgovarajućim specijalističkim obrazovanjem u oblasti mašinstva, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom na poslovima za odgovarajući obrazovni profil.

40) Nastavu i druge oblike obrazovno- vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovni profil Avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova može da izvodi:

(1) Materijali vazduhoplova

Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

Elementi letelica

Struktura vazduhoplova

Pogonske grupe vazduhoplova

Oprema i sistemi vazduhoplova

Čvrstoća aviona:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo.

(2) Aerodinamika:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport.

(3) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(4) Mehanika

Tehnička mehanika sa mehanizmima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani mehaničar;
– profesor mehanike;
– profesor mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(5) Stručni engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;
– master filolog (studijski program Anglistika);
– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

(6) Istorija vazduhoplovstva:

– profesor istorije;
– diplomirani istoričar;
– master istoričar, prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

(7) Ekologija i zaštita životne sredine:

– profesor biologije;
– diplomirani biolog;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– profesor ekologije i zaštite životne sredine;
– diplomirani ekolog životne sredine;
– diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine;
– diplomirani ekolog – zaštita životne sredine;
– diplomirani ekolog zaštite životne sredine – master;
– diplomirani profesor biologije – master;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine;
– diplomirani biolog – master;
– diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine;
– diplomirani biolog – ekolog;
– diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine;
– diplomirani molekularni biolog i fiziolog;
– diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;
– master biolog;
– master ekolog;
– master profesor biologije;
– master profesor ekologije;
– master profesor biologije i geografije.

(8) Primena računara u održavanju letelica:

– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

(9) Računari:

– diplomirani matematičar – informatičar;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– profesor informatike;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer računarstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme i diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
– profesor tehnike i informatike;
– diplomirani matematičar;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;
– master matematičar;
– master informatičar;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer informacionih tehnologija;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica iz al. 12–16. ove podtačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

(10) Preduzetništvo:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer organizacije rada;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

– diplomirani ekonomista;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani matematičar;
– diplomirani mehaničar;
– profesor matematike;
– diplomirani profesor matematike – master;
– diplomirani matematičar – master;
– master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(11) Alati i merenja

Motorna vozila:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(12) Prva pomoć:

– doktor medicine;
– diplomirani biolog;
– profesor biologije;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine.

(13) LJudski faktor:

– diplomirani psiholog;
– doktor medicine;
– master psiholog;
– specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.

(14) Osnove elektrotehnike i elektronike

Električna i elektronska merenja

Osnove digitalne i impulsne elektronike:

– profesor elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva.

(15) Tehnologija elektromaterijala

Osnove automatizacije:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(16) Borbeni avioni i helikopteri

Borbeni sistemi

Instrumenti vazduhoplova

Radarski uređaji i sistemi

Radionavigacijski uređaji:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

(17) Za izvođenje praktične nastave iz stručnih predmeta:

Alati i merenja

Elementi letelica

Tehnologija elektromaterijala

Struktura vazduhoplova

Pogonske grupe vazduhoplova

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– profesor mašinstva;
– profesor tehnike i mašinstva;
– strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;
– inženjer mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– strukovni inženjer mašinstva;
– specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– lice koje poseduje dozvolu (PART – 66) za održavanje vazduhoplova kategorije B1 ili B2, izdate u skladu sa Pravilnikom o o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima.

Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo prethodno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila van obrazovne ustanove.

(18) Pomoćni nastavnik:

– Lice sa stečenim odgovarajućim specijalističkim obrazovanjem u oblasti mašinstva, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom na poslovima za odgovarajući obrazovni profil.

41) Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovni profil Avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova može da izvodi:

(1) Materijali vazduhoplova

Vazduhoplovni propisi i održavanje vojnih vazduhoplova

Elementi letelica

Struktura vazduhoplova

Pogonske grupe vazduhoplova

Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

Čvrstoća aviona:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku-vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo.

(2) Aerodinamika:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport.

(3) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(4) Mehanika

Tehnička mehanika sa mehanizmima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani mehaničar;
– profesor mehanike;
– profesor mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(5) Stručni engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;
– master filolog (studijski program Anglistika);
– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

(6) Istorija vazduhoplovstva:

– profesor istorije;
– diplomirani istoričar;
– master istoričar, prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

(7) Ekologija i zaštita životne sredine:

– profesor biologije;
– diplomirani biolog;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– profesor ekologije i zaštite životne sredine;
– diplomirani ekolog životne sredine;
– diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine;
– diplomirani ekolog – zaštita životne sredine;
– diplomirani ekolog zaštite životne sredine – master;
– diplomirani profesor biologije – master;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine;
– diplomirani biolog – master;
– diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine;
– diplomirani biolog – ekolog;
– diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine;
– diplomirani molekularni biolog i fiziolog;
– diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;
– master biolog;
– master ekolog;
– master profesor biologije;
– master profesor ekologije;
– master profesor biologije i geografije.

(8) Primena računara u održavanju letelica:

– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

(9) Računari:

– diplomirani matematičar – informatičar;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– profesor informatike;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer računarstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme i diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
– profesor tehnike i informatike;
– diplomirani matematičar;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;
– master matematičar;
– master informatičar;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer informacionih tehnologija;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica iz al. 12–16. ove podtačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

(10) Preduzetništvo:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer organizacije rada;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

– diplomirani ekonomista;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani matematičar;
– diplomirani mehaničar;
– profesor matematike;
– diplomirani profesor matematike – master;
– diplomirani matematičar – master;
– master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(11) Alati i merenja

Motorna vozila:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(12) Prva pomoć:

– doktor medicine;
– diplomirani biolog;
– profesor biologije;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine.

(13) LJudski faktor:

– diplomirani psiholog;
– doktor medicine;
– master psiholog;
– specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.

(14) Osnove elektrotehnike i elektronike

Električna i elektronska merenja

Osnove digitalne i impulsne elektronike:

– profesor elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva.

(15) Tehnologija elektromaterijala

Osnove automatizacije:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(16) Borbeni avioni i helikopteri

Borbeni sistemi

Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

Naoružanje borbenih vazduhoplova:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

(17) Za izvođenje praktične nastave iz stručnih predmeta:

Alati i merenja

Elementi letelica

Tehnologija elektro materijala

Struktura vazduhoplova

Osnove vazduhoplovne raketne tehnike

Pogonske grupe vazduhoplova

Elektro oprema i sistemi vazduhoplova

Naoružanje borbenih vazduhoplova

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– profesor mašinstva;
– profesor tehnike i mašinstva;
– strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;
– inženjer mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– strukovni inženjer mašinstva;
– specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer;
– lice koje poseduje dozvolu (PART – 66) za održavanje vazduhoplova kategorije B1 ili B2, izdate u skladu sa Pravilnikom o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno- tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima.

Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo prethodno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila van obrazovne ustanove.

(18) Pomoćni nastavnik:

Lice sa stečenim odgovarajućim specijalističkim obrazovanjem u oblasti mašinstva, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom na poslovima za odgovarajući obrazovni profil.

42) Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovni profil Mehatroničar za radarske sisteme može da izvodi:

(1) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(2) Mehanika

Tehnička mehanika sa mehanizmima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani mehaničar;
– profesor mehanike;
– profesor mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(3) Stručni engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;
– master filolog (studijski program Anglistika);
– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

(4) Istorija vazduhoplovstva:

– profesor istorije;
– diplomirani istoričar;
– master istoričar, prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

(5) Ekologija i zaštita životne sredine:

– profesor biologije;
– diplomirani biolog;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– profesor ekologije i zaštite životne sredine;
– diplomirani ekolog životne sredine;
– diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine;
– diplomirani ekolog – zaštita životne sredine;
– diplomirani ekolog zaštite životne sredine – master;
– diplomirani profesor biologije – master;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine;
– diplomirani biolog – master;
– diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine;
– diplomirani biolog – ekolog;
– diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine;
– diplomirani molekularni biolog i fiziolog;
– diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;
– master biolog;
– master ekolog;
– master profesor biologije;
– master profesor ekologije;
– master profesor biologije i geografije.

(6) Modeliranje:

– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

(7) Računari:

– diplomirani matematičar – informatičar;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– profesor informatike;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer računarstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme i diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
– profesor tehnike i informatike;
– diplomirani matematičar;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;
– master matematičar;
– master informatičar;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer informacionih tehnologija;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica iz al. 12–16. ove podtačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

(8) Preduzetništvo:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer organizacije rada;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

– diplomirani ekonomista;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani matematičar;
– diplomirani mehaničar;
– profesor matematike;
– diplomirani profesor matematike – master;
– diplomirani matematičar – master;
– master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(9) Alati i merenja

Hidraulični i pneumatski sistemi

Motorna vozila:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(10) Prva pomoć:

– doktor medicine;
– diplomirani biolog;
– profesor biologije;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine.

(11) LJudski faktor:

– diplomirani psiholog;
– doktor medicine;
– master psiholog;
– specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.

(12) Elektrotehnika

Elektronika

Električna i elektronska merenja

Radioradarski primopredajnici

Osnove digitalne i impulsne elektronike:

– profesor elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva.

(13) Tehnologija elektromaterijala

Električni pogon i oprema

Sistemi upravljanja:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(14) Osnove sistema za protivvazduhoplovnu odbranu

Osmatranje vazdušnog prostora

Radarsko-računarski sistemi

Testiranje i dijagnostika radarsko-računarskih sistemi

Održavanje radarsko-računarskih sistemi

Upotreba radarsko-računarske tehnike:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

(15) Za izvođenje praktične nastave iz stručnih predmeta

Alati i merenja

Tehnologija elektromaterijala

Električna i elektronska merenja

Radioradarski primopredajnici

Održavanje radarsko-računarskih sistema

Električni pogon i oprema

Sistemi upravljanja

Radarsko-računarski sistemi

Testiranje i dijagnostika radarsko-računarski sistemi

Upotreba radarsko-računarske tehnike:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– profesor mašinstva;
– profesor tehnike i mašinstva;
– strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;
– inženjer mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– strukovni inženjer mašinstva;
– specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo prethodno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila van obrazovne ustanove.

(16) Pomoćni nastavnik:

– Lice sa stečenim odgovarajućim specijalističkim obrazovanjem u oblasti mašinstva odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom na poslovima za odgovarajući obrazovni profil.”
43) Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz stručnih predmeta za obrazovni profil Mehatroničar za raketne sisteme može da izvodi:

(1) Tehničko crtanje sa mašinskim elementima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(2) Mehanika

Tehnička mehanika sa mehanizmima:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani mehaničar;
– profesor mehanike;
– profesor mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(3) Stručni engleski jezik:

– profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost;
– master filolog (studijski program Anglistika);
– master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost).

(4) Istorija vazduhoplovstva:

– profesor istorije;
– diplomirani istoričar;
– master istoričar, prethodno završene osnovne akademske studije istorije.

(5) Ekologija i zaštita životne sredine:

– profesor biologije;
– diplomirani biolog;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– profesor ekologije i zaštite životne sredine;
– diplomirani ekolog životne sredine;
– diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine;
– diplomirani ekolog – zaštita životne sredine;
– diplomirani ekolog zaštite životne sredine – master;
– diplomirani profesor biologije – master;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine;
– diplomirani biolog – master;
– diplomirani biolog za ekologiju i zaštitu životne sredine;
– diplomirani biolog – ekolog;
– diplomirani biolog, smer zaštita životne sredine;
– diplomirani molekularni biolog i fiziolog;
– diplomirani inženjer šumarstva za pejzažnu arhitekturu;
– master biolog;
– master ekolog;
– master profesor biologije;
– master profesor ekologije;
– master profesor biologije i geografije.

(6) Modeliranje:

– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva.

(7) Računari:

– diplomirani matematičar – informatičar;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– profesor informatike;
– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer računarstva;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme i diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije;
– profesor tehnike i informatike;
– diplomirani matematičar;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinstva;
– master matematičar;
– master informatičar;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer informacionih tehnologija;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke).

Lica iz al. 12–16. ove podtačke, koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati, u okviru završenih studija, položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti – Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

(8) Preduzetništvo:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer organizacije rada;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

– diplomirani ekonomista;
– diplomirani inženjer saobraćaja, smer vazdušni saobraćaj;
– diplomirani matematičar;
– diplomirani mehaničar;
– profesor matematike;
– diplomirani profesor matematike – master;
– diplomirani matematičar – master;
– master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti ekonomije;
– master inženjer saobraćaja, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti saobraćajnog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazdušni saobraćaj i transport;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(9) Alati i merenja

Hidraulični i pneumatski sistemi

Motorna vozila:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer za razvoj mašinske struke;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

(10) Prva pomoć:

– doktor medicine;
– diplomirani biolog;
– profesor biologije;
– diplomirani profesor biologije i hemije;
– diplomirani biolog zaštite životne sredine.

(11) LJudski faktor:

– diplomirani psiholog;
– doktor medicine;
– master psiholog;
– specijalista doktor medicine, u oblasti vazduhoplovne medicine.

12) Elektrotehnika

Elektronika

Električna i elektronska merenja

Radioradarski primopredajnici

Osnove digitalne i impulsne elektronike:

– profesor elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva.

13) Tehnologija elektromaterijala

Električni pogon i oprema

Sistemi upravljanja:

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– master inženjer elektrotehnike i računarstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva.

14) Osnove sistema za protivvazduhoplovnu odbranu

Tehnička podrška

Osnove raketne tehnike

Testiranje i dijagnostika raketnih sistema

Održavanje raketnih sistema

Upotreba raketnih sistema:

– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku;
– diplomirani inženjer mašinstva, grupa vazduhoplovstvo;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva na studijskom programu, odnosno modulu: vazduhoplovstvo;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

15) Za izvođenje praktične nastave iz stručnih predmeta:

Alati i merenja

Tehnologija elektromaterijala

Električna i elektronska merenja

Radioradarski primopredajnici

Električni pogon i oprema

Sistemi upravljanja

Osnove raketne tehnike

Testiranje i dijagnostika raketnih sistema

Održavanje raketnih sistema

Upotreba raketnih sistema

– diplomirani mašinski inženjer;
– diplomirani inženjer mašinstva;
– diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva;
– profesor mašinstva;
– diplomirani inženjer elektrotehnike;
– diplomirani inženjer elektronike;
– profesor tehnike i mašinstva;
– strukovni inženjer mašinstva, iz oblasti mašinsko inženjerstvo;
– inženjer mašinstva;
– master inženjer mašinstva, prethodno završene studije prvog stepena – osnovne akademske studije u oblasti mašinskog inženjerstva;
– strukovni inženjer mašinstva;
– specijalista strukovni inženjer mašinstva, prethodno završene strukovne studije u mašinstvu;
– pilot aviona;
– diplomirani inženjer mašinstva, smer za aerokosmotehniku – vazduhoplovni vojni mašinski inženjer.

Lice iz svih alineja ove podtačke treba da je steklo prethodno trogodišnje ili četvorogodišnje obrazovanje za odgovarajući obrazovni profil ili najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima odgovarajućeg obrazovnog profila van obrazovne ustanove.

16) Pomoćni nastavnik:

Lice sa stečenim odgovarajućim specijalističkim obrazovanjem u oblasti mašinstva odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjom praksom na poslovima za odgovarajući obrazovni profil.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za vazduhoplov i motor („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 10/10 i 4/13);
2) Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektronsku opremu vazduhoplova („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 10/10 i 4/13);
3) Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil avio-tehničar za elektro opremu vazduhoplova („Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik”, br. 10/10 i 4/13);
4) Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za raketne sisteme („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/10 i 4/13);
5) Pravilnik o vrsti obrazovanja nastavnika u stručnim školama koje ostvaruju nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil mehatroničar za radarske sisteme („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 8/10 i 4/13).

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS – Prosvetnom glasniku”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print