Knjigovodstvo

Izdavanje knjižnog odobrenja za naknadno odobrenog rabata kupcima
Knjigovodstvo 10. avgust 2021.

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga

Računovodstveni aspekt lizinga kod privrednih subjekata koji ne primenjuju pune MRS/MSFI (što je predmet ovog komentara) uređuje Odeljak 20...

Izdavanje knjižnog odobrenja za naknadno odobrenog rabata kupcima
Knjigovodstvo 16. jun 2021.

Izdavanje knjižnog odobrenja po osnovu naknadno odobrenog rabata kupcima

Odobrenje naknadno odobrenih super-rabata i drugih popusta kupcima za promet izvršen u tekućoj godini, najčešće se vrši...

uvecanje zarade - osnovica za obracun
Knjigovodstvo 25. maj 2021.

Uvećanje zarade za rad u vreme praznika: osnovica za obračun i osnovica za naknadu zarade

Odluka o rasporedu radnog vremena, mora biti dostupna svim zaposlenima, kao i eventualne odluke o promeni rasporeda radnog vremena...

sta je informacioni posrednik
Knjigovodstvo 07. maj 2021.

Šta je informacioni posrednik?

Za obavljanje poslova informacionog posrednika potrebna je saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija. Ministarstvo nadležno za poslove finansija može oduzeti saglasnost...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo 29. april 2021.

Koje delatnosti imaju obavezu uvođenja fiskalnog računa od 2022. godine?

Novi model fiskalizacije koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine predviđa dosta sveobuhvatniju fiskalizaciju, koja je proširena na sve obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo 16. april 2021.

Koliko košta firmu zarada zaposlenog?

Današnji uslovi poslovanja sve više pokazuju da pored namere i želje poslodavca da zaposli radnika koji će savesno i profesionalno obavljati svoj posao, ali i sa druge strane pored želje potencijalnog zaposlenog, da svojim radom i svojim doprinosom...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo 13. april 2021.

Čuvanje poslovne dokumentacije za preduzetnike koji knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva

Članom 45. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da je preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice je dužan da poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo 6. april 2021.

Čuvanje akata i dokumenata za društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva - prema Zakonu o privrednim društvima

Relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza čuvanja akata i dokumenata i to posebno za društva s ograničenom

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
Knjigovodstvo 26. mart 2021.

Čuvanje poreske evidencije i PDV računa

Prema članu 47. Zakona o PDV, obveznik je dužan da čuva poresku evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje vodi ovu evidenciju do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV...

Knjigovodstvo 10. mart 2021.

Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja

Prema članu 28. Zakona, propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede...

Knjigovodstvo 25. februar 2021.

Da li je potrebno da faktura sadži potpis i pečat, i da li faktura u elektronskom obliku mora biti potpisana elektronskim potpisom?

Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, kao što ni faktura nastala u elektronskom...


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima