Knjigovodstvo

Tumačenje novih dopuna i izmena pravilnika o PDV
knjigovodstvo
Objavljeno: 29. februar 2024.

Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2023 Agenciji za privredne registre

Dostavljanje finansijskih izveštaja uređeno je odredbama čl. 44. do 46. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021 - dr. zakon - dalje: Zakon)...

Tumačenje novih dopuna i izmena pravilnika o PDV
knjigovodstvo
Objavljeno: 28. jun 2023.

Elektronsko evidentiranje PDV u SEF – u skladu sa novim Pravilnikom o elektronskom fakturisanju

Kako se vrši pojedinačna i zbirna evidencija PDV u skladu sa NOVIM PRAVILNIKOM o elektronskom fakturisanju...

Tumačenje novih dopuna i izmena pravilnika o PDV
knjigovodstvo
Objavljeno: 27. mart 2023.

Šta donose dopune Pravilnika o porezu na dodatnu vrednost PDV

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 7/2023...

Obaveza izdavanja avansne fakture
knjigovodstvo
Objavljeno: 11. januar 2023.

PDV tretman e-faktura koje su izdate u januaru 2023. godine, za promet koji je izvršen u 2022. godini i njihovo računovodstveno evidentiranje

U skladu sa članom 28. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost...

Obaveza izdavanja avansne fakture
knjigovodstvo
Objavljeno: 6. januar 2023.

Promet na malo pravnim licima i preduzetnicima – obaveze fiskalni račun i eFaktura

Kada obveznik PDV vrši promet dobara i usluga na malo pravnim licima i preduzetnicima koji su korisnici SEF-a, da li u tim...

Obaveza izdavanja avansne fakture
knjigovodstvo
Objavljeno: 27. decembar 2022.

Obaveza izdavanja avansne fakture

Ovde se postavlja pitanje da li obveznik PDV ima obavezu da po osnovu svake avansne uplate izda elektronsku fakturu...

Na koji način se vrši evidentiranje PDV u SEF – pojedinačna i zbirna evidencija
knjigovodstvo
Objavljeno: 26. decembar 2022.

eFaktura kao račun u smislu propisa o PDV

Sa početkom primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, kao i Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 - ...

Na koji način se vrši evidentiranje PDV u SEF – pojedinačna i zbirna evidencija
knjigovodstvo
Ažurirano: 27.12.2022. Objavljeno: 23.12.2022.

Na koji način se vrši evidentiranje PDV u SEF – pojedinačna i zbirna evidencija

Zakon o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 - dalje: Zakon ili ZEF)...

Rokovi za evidentiranje PDV u Sistem elektronskih faktura
knjigovodstvo
Objavljeno: 9. decembar 2022.

Pravo na odbitak predhodnog poreza po osnovu eFakture

Sporna pitanja koja se tiču ostvarivanja prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu eFakture...

Rokovi za evidentiranje PDV u Sistem elektronskih faktura
knjigovodstvo
Objavljeno: 6. decembar 2022.

Rokovi za početak obaveze evidentiranja PDV u SEF

Rokovi za obavezan početak evidentiranja PDV u SEF propisani su odredbama člana 24. ZEF (kao i rokovi za početak drugih obaveza iz ovog Zakona)...

Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu Agenciji za privredne registre
knjigovodstvo
Objavljeno: 5. oktobar 2022.

Nemogućnost izdavanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga ogranku domaćeg (rezidentnog) pravnog lica

Dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga, Komora ovlašćenih revizora ne može izdati ogranku domaćeg (rezidentnog) pravnog lica koji prema Zakonu o privrednim društvima...

knjigovodstvo
Objavljeno: 22. jul 2022.

Obaveza evidentiranja usluge ulistavanja u maloprodajnom objektu preko fiskalnog uređaja

Ministarstvo finansija je nedavno dalo službeno mišljenje u kojem je zauzelo stav da se promet usluga pozicioniranja koje prodavac na malo pruža dobavljačima...

knjigovodstvo
Objavljeno: 20. jul 2022.

Kako postupiti kod odbijanja elektronske fakture i kako status e-Fakture utiče na PDV obaveze?

U praksi se postavilo pitanje na koji način treba postupati kada primalac elektronske fakture istu odbije i na koji način status...

knjigovodstvo
Objavljeno: 19. jul 2022.

Transformacija preduzetnika u privredno društvo u svetlu poreskih propisa

Uređen je institut nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva....

knjigovodstvo
Objavljeno: 19. jul 2022.

Računovodstveni aspekt nastavaljanja delatnosti preduzetnika u formi pravnog lica

Preduzetnik, u skladu sa odredbama člana 83. Zakona o privrednim društvima....

knjigovodstvo
Objavljeno: 06. jun 2022.

Izdavanje e-Fakture javnom sektoru u maloprodaji

Razlog za dopunu Pravilnika o porezu na dodatu vrednost jeste problem kod izdavanja elektronske fakture kroz Sistem elektronskih faktura (SEF) subjektu javnog sektora...

javni sektor - zahtev za izdavanje efaktura
knjigovodstvo
Objavljeno: 02. jun 2022.

Izgled i forma Zahteva subjekta javnog sektora za izdavanje e-Fakture prodavcu na malo

Sa uspostavljanjem novog Sistema elektronskih faktura (SEF) i usklađivanjem sa Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost...

Novi nacin evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja SEF
knjigovodstvo
Ažurirano: 27.12.2022. Objavljeno: 13.04.2022.

Novi način evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja Sistema elektronskih faktura

Obaveza evidentiranja PDV u SEF propisana je za lica koja su poreski dužnici u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a to su...

Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu Agenciji za privredne registre
knjigovodstvo
Objavljeno: 11. mart 2022.

Ko su sve obveznici sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2021

Pravilnikom su uređeni bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja...

Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu Agenciji za privredne registre
knjigovodstvo
Objavljeno: 8. februar 2022.

Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu Agenciji za privredne registre

Dostavljanje finansijskih izveštaja uređeno je odredbama čl. 44. do 46. Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019 i 44/2021...

Obaveza izdavanja putnog naloga: sadržina, način i vođenje evidencije
knjigovodstvo
Objavljeno: 29. novembar 2021.

Obaveza izdavanja putnog naloga: sadržina, način i vođenje evidencije

Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - dr. zakon, 83/2018, 31/2019 i 9/2020 - dalje: Zakon) definiše putni nalog kao ...

Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava
knjigovodstvo
Objavljeno: 6. oktobar 2021.

Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava

Računovodstvenu ispravu sastavljaju lica odgovorna za obavljanje odgovarajućih poslova, čijim izvršenjem nastaju poslovne promene za koje se sastavljaju računovodstvene isprave.

Šta je računovodstvena evidencija i pojam računovodstvene isprave?
knjigovodstvo
Objavljeno: 29. septembar 2021.

Šta je računovodstvena evidencija i pojam računovodstvene isprave?

Računovodstvena evidencija jedna je od najznačajnijih evidencija o poslovanju privrednih subjekata, koja osigurava vrlo važne informacije potrebne u procesu poslovnog odlučivanja...

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga
knjigovodstvo
Objavljeno: 10. avgust 2021.

Razlika između finansijskog i operativnog lizinga

Računovodstveni aspekt lizinga kod privrednih subjekata koji ne primenjuju pune MRS/MSFI (što je predmet ovog komentara) uređuje Odeljak 20...

Izdavanje knjižnog odobrenja za naknadno odobrenog rabata kupcima
knjigovodstvo
Objavljeno: 16. jun 2021.

Izdavanje knjižnog odobrenja po osnovu naknadno odobrenog rabata kupcima

Odobrenje naknadno odobrenih super-rabata i drugih popusta kupcima za promet izvršen u tekućoj godini, najčešće se vrši...

uvecanje zarade - osnovica za obracun
knjigovodstvo
Objavljeno: 25. maj 2021.

Uvećanje zarade za rad u vreme praznika: osnovica za obračun i osnovica za naknadu zarade

Odluka o rasporedu radnog vremena, mora biti dostupna svim zaposlenima, kao i eventualne odluke o promeni rasporeda radnog vremena...

sta je informacioni posrednik
knjigovodstvo
Objavljeno: 07. maj 2021.

Šta je informacioni posrednik?

Za obavljanje poslova informacionog posrednika potrebna je saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija. Ministarstvo nadležno za poslove finansija može oduzeti saglasnost...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
knjigovodstvo
Objavljeno: 29. april 2021.

Koje delatnosti imaju obavezu uvođenja fiskalnog računa od 2022. godine?

Novi model fiskalizacije koji se primenjuje od 1. januara 2022. godine predviđa dosta sveobuhvatniju fiskalizaciju, koja je proširena na sve obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
knjigovodstvo
Objavljeno: 16. april 2021.

Koliko košta firmu zarada zaposlenog?

Današnji uslovi poslovanja sve više pokazuju da pored namere i želje poslodavca da zaposli radnika koji će savesno i profesionalno obavljati svoj posao, ali i sa druge strane pored želje potencijalnog zaposlenog, da svojim radom i svojim doprinosom...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
knjigovodstvo
Objavljeno: 13. april 2021.

Čuvanje poslovne dokumentacije za preduzetnike koji knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva

Članom 45. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da je preduzetnik poljoprivrednik i preduzetnik drugo lice je dužan da poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva...

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
knjigovodstvo
Objavljeno: 6. april 2021.

Čuvanje akata i dokumenata za društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva - prema Zakonu o privrednim društvima

Relevantnim odredbama Zakona o privrednim društvima propisana je obaveza čuvanja akata i dokumenata i to posebno za društva s ograničenom

cuvanje poreske evidencije i pdv racuna
knjigovodstvo
Objavljeno: 26. mart 2021.

Čuvanje poreske evidencije i PDV računa

Prema članu 47. Zakona o PDV, obveznik je dužan da čuva poresku evidenciju i dokumentaciju na osnovu koje vodi ovu evidenciju do isteka roka zastarelosti za utvrđivanje i naplatu PDV...

knjigovodstvo
Objavljeno: 10. mart 2021.

Čuvanje računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja

Prema članu 28. Zakona, propisano je da su pravna lica i preduzetnici dužni da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede...

knjigovodstvo
Objavljeno: 25. februar 2021.

Da li je potrebno da faktura sadži potpis i pečat, i da li faktura u elektronskom obliku mora biti potpisana elektronskim potpisom?

Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora sadržati pečat i potpis odgovornog lica, kao što ni faktura nastala u elektronskom...


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima