Razlika između finansijskog i operativnog lizinga


Računovodstveni aspekt lizinga kod privrednih subjekata koji ne primenjuju pune MRS/MSFI (što je predmet ovog komentara) uređuje Odeljak 20 - Lizing za privredne subjekte.


Knjigovodstvo 10. avgust 2021. Redakcija