Šta je računovodstvena evidencija i pojam računovodstvene isprave?


Računovodstvena evidencija jedna je od najznačajnijih evidencija o poslovanju privrednih subjekata, koja osigurava vrlo važne informacije potrebne u procesu poslovnog odlučivanja.


Knjigovodstvo 29. septembar 2021. Redakcija