Čuvanje akata i dokumenata za društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva - prema Zakonu o privrednim društvimaKnjigovodstvo