Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

Čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskoj formi

Koji su rokovi poslovne dokumentacije koje se čuva u elektronskoj – digitalnoj formi. Zakonski okvir i tumačenje / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.

Elektronsko poslovanje

Koje su nove obaveze za privredne subjekte povodom novog Zakona o arhivskoj građi?

Unapređenje u čuvanju arhivske građe. Novim Zakonom omogućeno je čuvanje arhive u elektronskom – digitalnom obliku / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima