Elektronsko poslovanje

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 4. novembar 2021.

Razlika između fiskalizacije i eFaktura

Za razliku od fiskalizacije, elektronske fakture se izdaju u prometu koji nije promet na malo, tj. u prometu između određenih privrednih subjekata (B2B: Business to Business).

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 1. novembar 2021.

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje

U radu svake firme, bilo da se radi o preduzetniku (paušalcu) ili o velikoj poslovnoj strukturi kao što je korporacija, generiše se veliki broj dokumenata.

Važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju
Elektronsko poslovanje 30. jul 2021.

Zašto su važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju?

Sva podzakonska akta počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine.

dropshipping i kep knjiga
Elektronsko poslovanje 23. jul 2021.

Dropshipping trgovina i obaveza evidentiranja prometa u KEP knjizi

Bilo da trgovac prodaje robu preko svog webshopa, ecommerce platforme ili obavlja droshipping model elektronske trgovine...

otkupni list i otpremnica u elektronskom obliku
Elektronsko poslovanje 20. jul 2021.

Da li otkupni list i otpremnica mogu da budu u formi elektronskog dokumenta?

Saglasno odredbi člana 29. ovog zakona, trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o:

elektronsko plaćanje i elektronski dokument
Elektronsko poslovanje 30. jun 2021.

Elektronsko plaćanje za pravna lica i preduzetnike

U slučaju kada privredno društvo ima kartone deponovanih potpisa kod banaka na osnovu kojih vrši i elektronsko plaćanje obaveza - da li je potrebno da pre plaćanja ima i ručno potpisane naloge od strane

Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPal radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga
Elektronsko poslovanje 24. jun 2021.

Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPal radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga

Saglasno odredbi člana 2. stav 1. tačka (1) Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014 - dalje: Zakon)

Elektronska prodaja robe fizičkim licima u inostranstvu i naplata preko domaće platne institucije
Elektronsko poslovanje 22. jun 2021.

Elektronska prodaja robe fizičkim licima u inostranstvu i naplata preko domaće platne institucije

Saglasno odredbi člana 2. tačka (3a) Zakona o deviznom poslovanju, u smislu ovog zakona, platna institucija je rezident - pravno lice sa sedištem u Republici koje ima dozvolu

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca
Elektronsko poslovanje 11. jun 2021.

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca

U skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, Knjiga evidencije se vodi u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. Saglasno stavu 3. ovog člana pravilnika, kada se Knjiga

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata
Elektronsko poslovanje

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata

Inspekcija je ovlašćena da, u skladu sa svojim delokrugom, u postupku inspekcijskog nadzora, prilikom izvođenja dokaza, odnosno sprovođenja radnji radi utvrđivanja...

postprodajne obaveze - vodič za e trgovce - elektronska kupovina
Elektronsko poslovanje

Postprodajne obaveze: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Proces komunikacije sa potrošačem se ne završava prilikom isporuke i naplate. Zakon o zaštiti potrošača definiše obaveze trgovca nakon izvršene kupovine.

Šifra delatnosti za rudarenje kriptovalute i postupak zamene bitkoina za dinare
Elektronsko poslovanje

Šifra delatnosti za rudarenje kriptovalute i postupak zamene bitkoina za dinare

Pravno lice može da raspolaže svojom digitalnom imovinom na koji god način odabere, što znači da može da proda bitkoine u bilo kom trenutku, odnosno da može da ih razmeni za drugu imovinu bez neke posebne procedure.

Faza kupovine: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu
Elektronsko poslovanje

Faza kupovine: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Poručivanje igra najvažniju ulogu u trgovanju preko interneta. S jedne strane, prodavci treba da se potrude da ceo proces bude što kraći i jednostavniji, kako potrošači ne bi odustali od kupovine.

Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu
Elektronsko poslovanje

Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Cilj ovog priručnika je da obezbedi osnovne informacije o obavezama trgovaca, kako bi proverili da li elektronsku trgovinu obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima dobre prakse.

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Šta donosi novi Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 - dalje: Zakon), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog...

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Standardi elektronskog fakturisanja i sadržina elektronske fakture

Odredbama člana 6. uređeno je da se elektronska faktura izdaje i prima u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja.

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Dostavljanje i čuvanje elektronskih faktura

Prema našim važećim propisima, faktura može da bude sačinjena u papirnom i elektronskom obliku. Međutim, papirna forma faktura, ako ne bude promena u propisima, uskoro će postati prošlost...

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Koje su mogućnosti upotrebe elektronske table kod poslodavca za vreme covid pandemije?

Nakon proglašenja vanrednog stanja doneto je niz uredbi, naredbi i zaključaka nadležnih državnih organa radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti covid - 19...

Elektronsko poslovanje

Dostavljanje IOS obrasca u elektronskom obliku – usaglašavanje potraživanja i obaveza

Polazeći od odredbi člana 9. stav 1. Zakona o računovodstvu, propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu...

Elektronsko poslovanje

Postupak elektronskog javnog nadmetanja

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani...

Elektronsko poslovanje

Čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskoj formi

Koji su rokovi poslovne dokumentacije koje se čuva u elektronskoj – digitalnoj formi. Zakonski okvir i tumačenje / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.

Elektronsko poslovanje

Koje su nove obaveze za privredne subjekte povodom novog Zakona o arhivskoj građi?

Unapređenje u čuvanju arhivske građe. Novim Zakonom omogućeno je čuvanje arhive u elektronskom – digitalnom obliku / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima