Elektronsko poslovanje

Obaveza čuvanja elektronskih dokumenata državnih organa u Srbiji
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 10.05.2024.

Čuvanje elektronskih dokumenata - Pravnik u privredi

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020 - dalje: Zakon) prepoznao je elektronske dokumente, što predstavlja bitnu novinu...

Obaveza čuvanja elektronskih dokumenata državnih organa u Srbiji
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 26.10.2023.

Obaveza čuvanja elektronskih dokumenata državnih organa u Srbiji

U današnje vreme nove tehnologije zauzimaju sve veći prostor u svakodnevnom radu subjekata u javnom i privatnom sektoru...

Registrovanje na SEF po automatizmu za primaoce efaktura iz privatnog sektora
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 25.11.2022.

Registrovanje na SEF po automatizmu za primaoce efaktura iz privatnog sektora

Obaveštavamo Vas da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 - dalje: Zakon)...

Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 25.11.2022.

Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu

Elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom...

Prodaja digitalnih proizvoda i usluga na internetu
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 27.10.2022.

Prodaja digitalnih proizvoda i usluga na internetu

Prodaja digitalnih proizvoda i usluga podrazumeva brzu isporuku digitalnim putem te doprinosi uklanjanju prepreka razvoju prekogranične e-trgovine...

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 15.07.2022.

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju

Svedoci smo velike tehnološke promene i tranzicije koja se ogleda u sve većem širenju elektronskih aplikacija i servisa u finansijskom i poreskom sistemu, kako u svetu, tako i kod nas.

Značaj dostave u online prodaji webshop
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 30.05.2022.

Značaj dostave u online prodaji (webshop)

Dostava u online prodaji – webshop. Rokovi i troškovi dostave. Vreme i načini isporuke. Značaj izbora kurirske službe

Koja je razlika između SEF i SUF
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 24.05.2022.

Koja je razlika između SEF i SUF – upravljanje elektronskim fakturama

U čemu se sastoji razlika između Sistema elektronskih faktura - SEF i Sistema za upravljanje fakturama – SUF

uslovi za obavljanje elektronske trgovine
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 18.04.2022.

Uslovi za obavljanje elektronske trgovine

U skladu sa članom 10. Zakona o trgovini (dalje: Zakon) trgovina je privredna delatnost koja predstavlja skup poslovnih aktivnosti u vezi sa nabavkom i prodajom robe, kao i pružanje usluga sa ciljem ostvarivanja dobiti.

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
elektronsko poslovanje
Ažurirano: 26.12.2022. Objavljeno: 18.02.2022.

Kako da se registrujete i prijavite na SEF

Detaljno objašnjenje u koracima. Dodavanje novog korisnika na SEF. Pitanja i odgovori vezani za registraciju i prijavu

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 04.11.2021.

Razlika između fiskalizacije i eFaktura

Za razliku od fiskalizacije, elektronske fakture se izdaju u prometu koji nije promet na malo, tj. u prometu između određenih privrednih subjekata (B2B: Business to Business).

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 01.11.2021.

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje

U radu svake firme, bilo da se radi o preduzetniku (paušalcu) ili o velikoj poslovnoj strukturi kao što je korporacija, generiše se veliki broj dokumenata.

Važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 30.07.2021.

Zašto su važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju?

Sva podzakonska akta počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine.

dropshipping i kep knjiga
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 23.07.2021.

Dropshipping trgovina i obaveza evidentiranja prometa u KEP knjizi

Bilo da trgovac prodaje robu preko svog webshopa, ecommerce platforme ili obavlja droshipping model elektronske trgovine...

Šta sve spada u elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje na današnjem nivou možemo podeliti na:

 • 1. e-trgovinu – obuhvata kupovinu i prodaju proizvoda, usluga i informacija putem interneta
 • 2. e-bankarstvo – predstavlja poslovanje na relaciji banka-klijent
 • 3. e-upravu– predstavlja elektronsko poslovanje u upravi ili administraciji. E-poslovanje ovog tipa omogućava državi da kako građanima tako i kompanijama obezbedi informacije i javne usluge na što efikasniji način.
 • 4. m-trgovina (mobilna trgovina) – obavlja se isključivo u bežičnom okruženju. Dobar primer ovog poslovnog modela jeste GooglePlay prodavnica ili AppleStore, gde se kupovina na Internetu obavlja preko mobilnog telefona.

Osnovi ciljevi e-poslovanja jesu – automatizacija poslovnih proces, smanjenje ukupnih troškova, kao i stvaranje kvalitetnog odnosa sa klijentima kao čiji rezultat će se pojaviti profit – a savremene informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju ostvarenje upravo tih ciljeva.


Koje su prednosti e-poslovanja?

Prednosti elektronskog poslovanja su mnogobrojne, a najvažnije među njima jesu:

 • - Povećanje efikasnosti - zasniva se na bržem protoku informacija, boljoj koordinaciji aktivnosti i manjem obimu ljudskog rada.
 • - Mogućnost preduzeća da poveže interne i eksterne procese
 • - Konstantno širenje tržišta poslovanja – jačanje na nacionalnom tržištu, kao i mogućnost širenja na internacionalno uz minimalna ulaganja
 • - Globalna dostupnost interneta u svakom trenutku – potencijalnim kupcima omogućuje pristup dostupnim proizvodima i uslugama, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, često po jeftinijim cenama, te je proces kupovine praktičniji, a mogućnost konverzije povećana.
 • - Smanjenje troškova poslovanja – manje papirne dokumentacije / transakcijski troškovi kojima su izloženi kupci I proizvođači su smanjeni, minimalno prodajno osoblje, nema naknada za zakup objekta u kom bi se nalazilo fizičko prodajno mesto
 • - Velika mogućnost adaptacije zahtevima kupaca
 • - Smanjena količina grešaka – mogućnost brzih ispravki u slučajevima kada je tačna informacija od ključnog značaja, a bez troškova štampanja papirnih dokumenata i njihove isporuke
 • - Dodatne pogodnosti za kupce: komfor, popusti za onlajn trgovinu, pretraga uz pomoć filtera, podsetnici o popustima i još mnogo toga

Koji modeli e-poslovanja postoje?

1. KOMPANIJA – KUPCU (B2C – Business to Customer)
Prodavac je u ovom slučaju organizacija, a kupci su pojedinci (fizička lica). Obuhvata maloprodajne transakcije između kompanija i individualnih potrošača čija je efikasnost znatno unapređena: kreiranje i isporuka sadržaja, elektronska maloprodaja, posredovanje u različitim tipovima transakcija. Odličan primer ovakvog modela poslovanja jeste kompanija Amazon.

2. KOMPANIJA – KOMPANIJI (B2B – Business to Business)
Ovde su i prodavci i kupci poslovne organizacije, a elektronsko poslovanje između njih odnosi se na automatizaciju poslovnih procesa elektronske trgovine i stvaranje elektronskog tržišta. Transakcije ovog tipa čine 80-85% ukupnih prihoda od e-trgovine na Internetu.

3. KUPAC – KUPCU (C2C – Customer to Customer)
Podrazumeva poslovni model gde jedno fizičko lice prodaje proizvode i usluge drugom fizičkom licu. Ovde se, dakle, povezuju krajnji korisnici proizdvoda ili usluga putem posredstva treće strane u e-trgovini, a to je na primer neki aukcijski sajt kao što je eBay.

4. KOMPANIJA – ZAPOSLENOM (B2E – Business to Employee)
Ovde je reč o odnosu poslodavca ka zaposlenom, te su primeri ovog tipa elektronskog poslovanja zahtevi za godišnji odmor, kalendari, platni listići.

5. DRŽAVA – KOMPANIJI (G2B – Government to Business)
Usluge koje državna uprava pruža preduzećima.

6. DRŽAVA – GRAĐANINU (G2C – Government to Citizen)
Usluge koje državna uprava pruža građanima.

7. DRŽAVA – DRŽAVI (G2G – Government to Government)
Elektronsko poslovanje između različiih organa državne uprave.


Koje su ključne osobine e-poslovanja?


 • rasprostranjenost
 • univerzalni standardi
 • strukturiranost
 • vizuelizacija
 • multimedijalnost
 • informacione tehnologije
otkupni list i otpremnica u elektronskom obliku
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 20.07.2021.

Da li otkupni list i otpremnica mogu da budu u formi elektronskog dokumenta?

Saglasno odredbi člana 29. ovog zakona, trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o:

elektronsko plaćanje i elektronski dokument
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 30.06.2021.

Elektronsko plaćanje za pravna lica i preduzetnike

U slučaju kada privredno društvo ima kartone deponovanih potpisa kod banaka na osnovu kojih vrši i elektronsko plaćanje obaveza - da li je potrebno da pre plaćanja ima i ručno potpisane naloge od strane

Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPal radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 24.06.2021.

Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPal radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga

Saglasno odredbi člana 2. stav 1. tačka (1) Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014 - dalje: Zakon)

efakture - info portal - elektronske fakture

Elektronska prodaja robe fizičkim licima u inostranstvu i naplata preko domaće platne institucije
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 22.06.2021.

Elektronska prodaja robe fizičkim licima u inostranstvu i naplata preko domaće platne institucije

Saglasno odredbi člana 2. tačka (3a) Zakona o deviznom poslovanju, u smislu ovog zakona, platna institucija je rezident - pravno lice sa sedištem u Republici koje ima dozvolu

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 11.06.2021.

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca

U skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, Knjiga evidencije se vodi u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. Saglasno stavu 3. ovog člana pravilnika, kada se Knjiga

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 01.06.2021.

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata

Inspekcija je ovlašćena da, u skladu sa svojim delokrugom, u postupku inspekcijskog nadzora, prilikom izvođenja dokaza, odnosno sprovođenja radnji radi utvrđivanja...

postprodajne obaveze - vodič za e trgovce - elektronska kupovina
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 27.05.2021.

Postprodajne obaveze: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Proces komunikacije sa potrošačem se ne završava prilikom isporuke i naplate. Zakon o zaštiti potrošača definiše obaveze trgovca nakon izvršene kupovine.

Šifra delatnosti za rudarenje kriptovalute i postupak zamene bitkoina za dinare
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 21.05.2021.

Šifra delatnosti za rudarenje kriptovalute i postupak zamene bitkoina za dinare

Pravno lice može da raspolaže svojom digitalnom imovinom na koji god način odabere, što znači da može da proda bitkoine u bilo kom trenutku, odnosno da može da ih razmeni za drugu imovinu bez neke posebne procedure.

Faza kupovine: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 20.05.2021.

Faza kupovine: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Poručivanje igra najvažniju ulogu u trgovanju preko interneta. S jedne strane, prodavci treba da se potrude da ceo proces bude što kraći i jednostavniji, kako potrošači ne bi odustali od kupovine.

Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 14.05.2021.

Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Cilj ovog priručnika je da obezbedi osnovne informacije o obavezama trgovaca, kako bi proverili da li elektronsku trgovinu obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima dobre prakse.

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 13.05.2021.

Šta donosi novi Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 - dalje: Zakon), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog...

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
elektronsko poslovanje
Ažurirano: 20.09.2022. Objavljeno: 11.05.2021.

Standardi elektronskog fakturisanja i sadržina elektronske fakture

Odredbama člana 6. uređeno je da se elektronska faktura izdaje i prima u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja.

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 06.05.2021.

Dostavljanje i čuvanje elektronskih faktura

Prema našim važećim propisima, faktura može da bude sačinjena u papirnom i elektronskom obliku. Međutim, papirna forma faktura, ako ne bude promena u propisima, uskoro će postati prošlost...

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 26.04.2021.

Koje su mogućnosti upotrebe elektronske table kod poslodavca za vreme covid pandemije?

Nakon proglašenja vanrednog stanja doneto je niz uredbi, naredbi i zaključaka nadležnih državnih organa radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti covid - 19...

elektronsko poslovanje
Objavljeno: 23.04.2021.

Dostavljanje IOS obrasca u elektronskom obliku – usaglašavanje potraživanja i obaveza

Polazeći od odredbi člana 9. stav 1. Zakona o računovodstvu, propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu...

elektronsko poslovanje
Objavljeno: 20.04.2021.

Postupak elektronskog javnog nadmetanja

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani...

elektronsko poslovanje
Objavljeno: 16.03.2021.

Čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskoj formi

Koji su rokovi poslovne dokumentacije koje se čuva u elektronskoj – digitalnoj formi. Zakonski okvir i tumačenje / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.

elektronsko poslovanje
Objavljeno: 18.02.2021.

Koje su nove obaveze za privredne subjekte povodom novog Zakona o arhivskoj građi?

Unapređenje u čuvanju arhivske građe. Novim Zakonom omogućeno je čuvanje arhive u elektronskom – digitalnom obliku / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima