Pravo

ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju - obračun poreza i doprinosa
Pravo 28. februar 2023.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju - obračun poreza i doprinosa

Zakonom o radu u odredbama člana 201. propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju....

oporezivanje poklona u skladu sa zakonom o imovini
Pravo 22. jun 2022.

Oporezivanje poklona u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu

Ugovor o poklonu. Predmet oporezivanja. Šta se ne smatra poklonom u smislu Zakona. Poreska osnovica, nastanak poreske obaveze i poreske stope. Poreska oslobođenja...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
Pravo 09. jun 2022.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Saobraznost robe. Postupak rešavanja reklamacije. Pravo potrošača. Kaznene mere...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
Pravo 21. mart 2022.

Novi obrazac arhivske knjige

U prethodnim tekstovima pisali smo o obavezama stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala propisanim u Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
Pravo 27. januar 2022.

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima

Zakon o zaštiti podataka određuje da je čuvanje podataka opravdano dokle god postoji svrha, Zakon o evidencijama u oblasti rada kaže da se podaci...

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta
Pravo 14. januar 2022.

Uslovi za obezbeđivanje prostora i opreme za zaštitu arhivske građi i dokumentarnog materijala

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca...

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta
Pravo 27. oktobar 2021.

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta

Da li će se smatrati zaključenim ugovor koji je sa jedne strane potpisan elektronskim potpisom, dok ga je druga strana odštampala...

Šta je digitalna imovina – šta sve obuhvata pojam “digitalna imovina”
Pravo 27. oktobar 2021.

Šta je digitalna imovina - šta sve obuhvata pojam “digitalna imovina”

Virtuelne valute su definisane kao "vrsta digitalne imovine koju nije izdala i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka...

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
Pravo 13. avgust 2021.

Koja je razlika između popusta i sniženja

Koja je razlika između popusta i sniženja cena u smislu prodajnih podsticaja propisanih Zakonom o trgovini?

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
Pravo 17. jun 2021.

Pravo na zaborav – uklanjenje rezultata pretrage na internetu

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet je po uzoru na Opštu uredbu o zaštiti podataka Evropske Unije (Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016 on ...

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
Pravo 9. jun 2021.

Promena sedišta firme – privrednog društva

Promena sedišta kojom se pored ulice i broja menja i mesto sedišta za posledicu će imati i promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta, a bez dodatnog zahteva APR i bez posebne naknade

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
Pravo 3. jun 2021.

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim

Prema Pravopisu srpskoga jezika - izdanje Matice srpske, 2010. godina koji je pripremilo Odeljenje za književnost i jezik Matice srpske u organizaciji Odbora za standardizaciju srpskog jezika...

Pravo zaposlenih na odsustvo u dane praznika
Pravo 19. maj 2021.

Pravo zaposlenih na odsustvo u dane praznika

Na sva sporna pitanja koja su se do sada javila ukazaćemo na odgovore kroz komentar, prema propisima relevantnim za ovu materiju, to jest prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji...

olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika
Pravo 28. april 2021.

Olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika

Zaista teško i opterećujuće za obe strane, i za onog koji traži posao i za onog koji traži dobrog i stručnog radnika, i zato imamo nameru da vam u ovom tekstu predočimo neke mogućnosti u vidu olakšica za zapošljavanje novih radnika...

Pravo 8. april 2021.

Koje su obavezne evidencije u oblasti rada i ko mora da ih ima?

Obaveza vođenja evidencija u oblasti rada, bez obzira na oblik organizovanja poslodavca i bez obzira na broj zaposlenih kod poslodavca, utvrđena je Zakonom o evidencijama u oblasti rada.

Pravo 2. april 2021.

Zakonske obaveze čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužan je da u roku od 30 dana obavesti nadležni javni arhiv o svom osnivanju, kao i o svim statusnim i organizacionim promenama.

Pravo 1. april 2021.

Izlučivanje dokumenata

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala, dužan je da posle izvršenog odabiranja arhivske građe, izdvoji radi uništavanja dokumentarni materijal kome je istekao rok čuvanja.

Pravo 31. mart 2021.

Šta je arhivska knjiga i kako se vodi – obaveze za pravna lica

Arhivska knjiga se ne vodi posebno za svaku godinu, već u kontinuitetu. Ona je jedna, jedinstvena i centralna. Jednom dat, redni broj u arhivskoj knjizi se ne ponavlja.

Pravo 26. mart 2021.

Arhivska građa i dokumentarni materijal

Šta sve predstavlja dokumentarni materijal? Šta se odnosi na arhivsku građu? Pravni aspekt i tumačenje pojmova arhivske građe i dokumentarnog materijala

Pravo 19. mart 2021.

Pravna akta prilikom zapošljavanja

Ove obaveze se u načelu mogu svrstati na one koje se odnose na sva lica koja ispunjavaju uslove propisane pre svega propisima o radu za zasnivanje radnog odnosa, kao opšte, ali i posebne obaveze koje se odnose samo na određenu kategoriju lica (maloletnike, lica koja rade na poslovima sa povećanim rizikom, osobe sa invaliditetom i sl.).

Pravo 23. februar 2021.

Kako da izradite liste kategorija dokumentarnog materijala?

Vrednovanje, odnosno valorizacija dokumentarnog materijala predstavlja jednu od osnovnih obaveza kancelarijskog i arhivskog poslovanja kod stvaralaca i imalaca arhivske građe


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima