Pravo

cuvanje elektronskih dokumenata na domacim serverima
pravo
Objavljeno: 29. januar 2024.

Šta je donela nova Uredba о elektronskom arhiviranju

Jedan od važnih segmenata kod organizacija koje u obavljanju svog rada primenjuju elektronsko poslovanje predstavlja elektronsko čuvanje dokumentacije...

cuvanje elektronskih dokumenata na domacim serverima
pravo
Objavljeno: 11. januar 2024.

Elektronski dokumenti javnog sektora koji se moraju čuvati na domaćim serverima

Veoma često pitanje koje se postavlja jeste da li i koji podaci i elektronski dokumenti koji nastaju u radu subjekata javnog sektora ...

godišnji odmor, prava i obaveze
pravo
Objavljeno: 18. decembar 2023.

Godišnji odmor – prava i obaveze

Zaposleni posle mesec dana neprekidnog rada ima pravo na godišnji odmor, pri čemu se pod neprekidnom radom ...

Uslovi za smanjenje i način smanjenja osnovice za obračunavanje PDV
pravo
Objavljeno: 4. septembar 2023.

Uslovi za smanjenje i način smanjenja osnovice za obračunavanje PDV

U posebnom tekstu smo pisali o osnovima za smanjenje osnovice i obračunatog PDV sa jedne, odnosno za ispravku odbitka prethodnog poreza sa druge strane....

Povreda na radu - novi Zakon o bezbednosti zdravlja na radu
pravo
Objavljeno: 17. avgust 2023.

Povreda na radu - novi Zakon o bezbednosti zdravlja na radu

Bezbednost i zdravlje na radu prema novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023 - dalje: ZBZR) jeste obezbeđivanje takvih uslova...

ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju - obračun poreza i doprinosa
pravo
Objavljeno: 28. februar 2023.

Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju - obračun poreza i doprinosa

Zakonom o radu u odredbama člana 201. propisana je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju....

oporezivanje poklona u skladu sa zakonom o imovini
pravo
Objavljeno: 22. jun 2022.

Oporezivanje poklona u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu

Ugovor o poklonu. Predmet oporezivanja. Šta se ne smatra poklonom u smislu Zakona. Poreska osnovica, nastanak poreske obaveze i poreske stope. Poreska oslobođenja...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
pravo
Objavljeno: 09. jun 2022.

Reklamacija i način rešavanja reklamacije

Saobraznost robe. Postupak rešavanja reklamacije. Pravo potrošača. Kaznene mere...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
pravo
Objavljeno: 21. mart 2022.

Novi obrazac arhivske knjige

U prethodnim tekstovima pisali smo o obavezama stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnog materijala propisanim u Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti...

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima
pravo
Objavljeno: 27. januar 2022.

Čuvanje evidencija (dokumentacije) o zaposlenima

Zakon o zaštiti podataka određuje da je čuvanje podataka opravdano dokle god postoji svrha, Zakon o evidencijama u oblasti rada kaže da se podaci...

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta
pravo
Objavljeno: 14. januar 2022.

Uslovi za obezbeđivanje prostora i opreme za zaštitu arhivske građi i dokumentarnog materijala

Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca...

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta
pravo
Objavljeno: 27. oktobar 2021.

Zaključenje ugovora štampanjem i potpisivanjem elektronskog dokumenta

Da li će se smatrati zaključenim ugovor koji je sa jedne strane potpisan elektronskim potpisom, dok ga je druga strana odštampala...

Šta je digitalna imovina – šta sve obuhvata pojam “digitalna imovina”
pravo
Objavljeno: 27. oktobar 2021.

Šta je digitalna imovina - šta sve obuhvata pojam “digitalna imovina”

Virtuelne valute su definisane kao "vrsta digitalne imovine koju nije izdala i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka...

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
pravo
Objavljeno: 13. avgust 2021.

Koja je razlika između popusta i sniženja

Koja je razlika između popusta i sniženja cena u smislu prodajnih podsticaja propisanih Zakonom o trgovini?

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
pravo
Objavljeno: 17. jun 2021.

Pravo na zaborav – uklanjenje rezultata pretrage na internetu

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet je po uzoru na Opštu uredbu o zaštiti podataka Evropske Unije (Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016 on ...

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
pravo
Objavljeno: 9. jun 2021.

Promena sedišta firme – privrednog društva

Promena sedišta kojom se pored ulice i broja menja i mesto sedišta za posledicu će imati i promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta, a bez dodatnog zahteva APR i bez posebne naknade

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim
pravo
Objavljeno: 3. jun 2021.

Kako se registruje skraćeno poslovno ime privrednog društva – akronim

Prema Pravopisu srpskoga jezika - izdanje Matice srpske, 2010. godina koji je pripremilo Odeljenje za književnost i jezik Matice srpske u organizaciji Odbora za standardizaciju srpskog jezika...

Pravo zaposlenih na odsustvo u dane praznika
pravo
Objavljeno: 19. maj 2021.

Pravo zaposlenih na odsustvo u dane praznika

Na sva sporna pitanja koja su se do sada javila ukazaćemo na odgovore kroz komentar, prema propisima relevantnim za ovu materiju, to jest prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji...

olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika
pravo
Objavljeno: 28. april 2021.

Olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika

Zaista teško i opterećujuće za obe strane, i za onog koji traži posao i za onog koji traži dobrog i stručnog radnika, i zato imamo nameru da vam u ovom tekstu predočimo neke mogućnosti u vidu olakšica za zapošljavanje novih radnika...

pravo
Objavljeno: 8. april 2021.

Koje su obavezne evidencije u oblasti rada i ko mora da ih ima?

Obaveza vođenja evidencija u oblasti rada, bez obzira na oblik organizovanja poslodavca i bez obzira na broj zaposlenih kod poslodavca, utvrđena je Zakonom o evidencijama u oblasti rada.

pravo
Objavljeno: 2. april 2021.

Zakonske obaveze čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužan je da u roku od 30 dana obavesti nadležni javni arhiv o svom osnivanju, kao i o svim statusnim i organizacionim promenama.

pravo
Objavljeno: 1. april 2021.

Izlučivanje dokumenata

Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala, dužan je da posle izvršenog odabiranja arhivske građe, izdvoji radi uništavanja dokumentarni materijal kome je istekao rok čuvanja.

pravo
Objavljeno: 31. mart 2021.

Šta je arhivska knjiga i kako se vodi – obaveze za pravna lica

Arhivska knjiga se ne vodi posebno za svaku godinu, već u kontinuitetu. Ona je jedna, jedinstvena i centralna. Jednom dat, redni broj u arhivskoj knjizi se ne ponavlja.

pravo
Objavljeno: 26. mart 2021.

Arhivska građa i dokumentarni materijal

Šta sve predstavlja dokumentarni materijal? Šta se odnosi na arhivsku građu? Pravni aspekt i tumačenje pojmova arhivske građe i dokumentarnog materijala

pravo
Objavljeno: 19. mart 2021.

Pravna akta prilikom zapošljavanja

Ove obaveze se u načelu mogu svrstati na one koje se odnose na sva lica koja ispunjavaju uslove propisane pre svega propisima o radu za zasnivanje radnog odnosa, kao opšte, ali i posebne obaveze koje se odnose samo na određenu kategoriju lica (maloletnike, lica koja rade na poslovima sa povećanim rizikom, osobe sa invaliditetom i sl.).

pravo
Objavljeno: 23. februar 2021.

Kako da izradite liste kategorija dokumentarnog materijala?

Vrednovanje, odnosno valorizacija dokumentarnog materijala predstavlja jednu od osnovnih obaveza kancelarijskog i arhivskog poslovanja kod stvaralaca i imalaca arhivske građe


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima