Kako postupiti kod odbijanja elektronske fakture i kako status
e-Fakture utiče na PDV obaveze?Knjigovodstvo Datum ažuriranja: 28. avgust 2023.
Objavljeno: 20. jul 2022. Redakcija Paragraf Lex