Čuvanje poslovne dokumentacije za preduzetnike koji knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva - prema Zakonu o privrednim društvimaKnjigovodstvo Redakcija