Sastavljanje i kontrola računovodstvenih isprava


Računovodstvenu ispravu sastavljaju lica odgovorna za obavljanje odgovarajućih poslova, čijim izvršenjem nastaju poslovne promene za koje se sastavljaju računovodstvene isprave.


Knjigovodstvo 6. oktobar 2021. Redakcija