Novi način izdavanja računa za objedinjenu naplatu dobara i usluga koji vrše različita lica (npr. infostan) - iskazivanje podataka u obrascu popdv i računovodstveno evidentiranje kod primaoca računaKnjigovodstvo 14. jul 2022. Redakcija Paragraf Lex