Izdavanje e-Fakture javnom sektoru, kada nije moguće evidentirati PDV kroz maloprodajni fiskalni računKnjigovodstvo 03. jun 2022. Redakcija Paragraf Lex