Šta je digitalna imovina – šta sve obuhvata pojam “digitalna imovina”


Zakonska definicija digitalnog tokena je "vrsta digitalne imovine i označava bilo koje nematerijalno imovinsko pravo koje u digitalnoj formi predstavlja jedno ili više drugih imovinskih prava, što može uključivati i pravo korisnika digitalnog tokena da mu budu pružene određene usluge".


Pravo 27. oktobar 2021. Redakcija