Arhivska građa i dokumentarni materijal


Šta sve predstavlja dokumentarni materijal? Šta se odnosi na arhivsku građu? Pravni aspekt i tumačenje pojmova arhivske građe i dokumentarnog materijala


Pravo Redakcija