Pravo zaposlenih na odsustvo u dane praznika


Na sva sporna pitanja koja su se do sada javila ukazaćemo na odgovore kroz komentar, prema propisima relevantnim za ovu materiju, to jest prema odredbama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.


Pravo 19. maj 2021. Redakcija