Promena sedišta firme – privrednog društva


Promena sedišta kojom se pored ulice i broja menja i mesto sedišta za posledicu će imati i promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta, a bez dodatnog zahteva APR i bez posebne naknade.


Pravo 9. jun 2021. Redakcija