Oporezivanje poklona u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu


Ugovor o poklonu. Predmet oporezivanja. Šta se ne smatra poklonom u smislu Zakona. Poreska osnovica, nastanak poreske obaveze i poreske stope. Poreska oslobođenja


Pravo Snežana Zvonarić