Olakšice prilikom zapošljavanja novih radnika


U današnjim uslovima poslovanja, vrlo često se može čuti "Trebalo bi da angažujem novog zaposlenog, ali me opterećuju troškovi za zaradu" i još češće rečenica koju izgovaraju oni koji su trenutno nezaposleni: "Ne mogu da nađem posao".


Pravo 28. april 2021. Ljiljana Todorović