Koje su obavezne evidencije u oblasti rada i ko mora da ih ima?


Obaveza vođenja evidencija u oblasti rada, bez obzira na oblik organizovanja poslodavca i bez obzira na broj zaposlenih kod poslodavca, utvrđena je Zakonom o evidencijama u oblasti rada.


Pravo 8. april 2021. Tatjana Orlović