Zakonske obaveze čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala


Stvaralac i imalac arhivske građe i dokumentarnog materijala dužan je da u roku od 30 dana obavesti nadležni javni arhiv o svom osnivanju, kao i o svim statusnim i organizacionim promenama.


Pravo Redakcija