Zašto su važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju?


Sva podzakonska akta počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine.


Elektronsko poslovanje 30. jul 2021. Redakcija