Dostavljanje IOS obrasca u elektronskom obliku – usaglašavanje potraživanja i obaveza


Polazeći od odredbi člana 9. stav 1. Zakona o računovodstvu, propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava.


Elektronsko poslovanje 23. april 2021. Redakcija