Postupak elektronskog javnog nadmetanja


Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani elektronski potpis koji je izdat od strane ovlašćenog sertifikovanog tela.


Elektronsko poslovanje 20. april 2021. Redakcija