Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje


U radu svake firme, bilo da se radi o preduzetniku (paušalcu) ili o velikoj poslovnoj strukturi kao što je korporacija, generiše se veliki broj dokumenata. Postoji široka lepeza dokumenata koji ulaze poslovnu dokumentaciju, od osnivačkih akata, preko različitih ugovora o radu, pa sve do finansijskih izveštaja i faktura.


Elektronsko poslovanje 1. novembar 2021. Redakcija