Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu


Cilj ovog priručnika je da obezbedi osnovne informacije o obavezama trgovaca, kako bi proverili da li elektronsku trgovinu obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima dobre prakse.


Elektronsko poslovanje 14. maj 2021. Datum ažuriranja: 28. oktobar 2022. Redakcija Paragraf Lex