Dostavljanje i čuvanje elektronskih faktura


Faktura (račun) je računovodstvena isprava koja predstavlja dokument o nastaloj poslovnoj promeni i kojom se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama.


Elektronsko poslovanje 06. maj 2021. Milan Vojvodić